Welkom op de site van Bonnet & Partners Bedrijfsadviseurs. Na jaren werkzaam te zijn geweest voor een administratiekantoor en een aantal jaren voor een accountantskantoor is Willem ten Hoope op 1 augustus 2004 als zelfstandig ondernemer gestart in de financieel administratieve en fiscale dienstverlening.

De werkzaamheden van Bonnet & Partners zijn divers maar vooral gericht op de financiële administratie, het opmaken van de jaarcijfers en het doen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Omdat je niet alles kunt weten werken wij samen met specialisten om ons te adviseren op specifieke kennisgebieden. In totaliteit leveren wij zo een dienstverlening op hoog niveau.

Bel vrijblijvend:

t: 040-3030707

Opschorting handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Sinds de start van de Wet DBA werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het kabinet onderzocht daarom of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De handhaving van de wet was daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018.

Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek bekend en worden deze meegenomen in het formatieproces. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken.

Lees verder

Hypotheekrente stabiliseert

De hypotheekrente is na een lange periode van daling aan het stabiliseren. Sinds oktober vorig jaar is de gemiddelde rente zelfs een fractie toegenomen, van 2,40% naar 2,41% procent in juni. Dat constateert De Nederlandsche Bank (DNB).

Lees verder

Meer maatwerk bij hypotheken voor senioren

Voor kortlopende hypotheken die volledig worden afgelost, is niet langer de vaak hogere toetsrente het uitgangspunt, maar de contractrente. Dit geeft meer ruimte aan senioren die met het oog op hun pensioen een deel van hun hypotheek versneld willen aflossen. De wettelijke regeling wordt hiervoor aangepast.

Lees verder

Te hoge rekening-courant schuld dga bij eigen bv?

Al jaren kijkt de Belastingdienst kritisch naar hoge rekening courantschulden van een directeur-grootaandeelhouder (dga) aan zijn bv. In 2015 werd hierop door een aantal belastingadviseurs geanticipeerd, met de stelling dat een onzakelijke rekening-courant (r/c) belastingvrij kan worden ‘weggestreept’, hiermee de indruk wekkend dat iedere dga belastingvrij van zijn hoge rekening courant schuld bij zijn bv af kan komen. De fiscale (on)mogelijkheden en risico’s werden niet of nauwelijks belicht.

Lees verder