ZZP-MUSICUS IS EIGENLIJK IN LOONDIENST OORDEELT DE RECHTBANK

Een contrabassist met een zzp-overeenkomst bij Het Balletorkest had eigenlijk in loondienst moeten blijven. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De bassist had jaren een vast contract dat werd omgezet in een overeenkomst. De uitspraak zou wel eens de weg vrij kunnen maken voor meer rechtszaken van freelancers in de culturele sector.

Lees verder

HYPOTHEEK TWEEVERDIENERS STIJGT VANAF 2021

Tweeverdieners kunnen vanaf 2021 mogelijk meer lenen voor de aankoop van hun huis. Het kabinet wil het laagste inkomen zwaarder laten wegen in de berekening voor de maximale hypotheek. Straks kan 90% in plaats van 80% van het laagste inkomen meegerekend worden in de som, die bepaalt welk deel van het salaris zij maximaal kunnen lenen. De weging van de studieschuld gaat daarentegen iets omlaag.

Lees verder

FORMULIER ALS TIJDELIJKE OPLOSSING VOOR EHERKENNINGPROBLEMATIEK

Belastingplichtigen die geen gebruik maken van software, een intermediair of eHerkenning kunnen via een formulier een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aanvragen. Alle binnenlandse belastingplichtigen kunnen gebruik maken van het formulier. Buitenlandse belastingplichtigen kunnen gebruik maken van een ander formulier.

Lees verder

NIET VERTROUWEN, WEL CONTROLEREN

Onlangs kreeg de Hoge Raad de vraag voorgelegd of de kosten die de Belastingdienst maakt in verband met het corrigeren van onjuiste aangiften langs privaatrechtelijke weg kunnen worden verhaald op de belastingplichtige of diens adviseur. Het antwoord op die vraag is al jaren bekend, namelijk niet, maar in elke organisatie staat eens in de tien jaar een generatie klaar om dezelfde fouten te maken als haar voorgangster.

Lees verder