CORONASTEUNPAKKET: DIT MOET JE WETEN

Inmiddels kennen we het riedeltje: bij nieuwe corona-maatregelen hoort ook een nieuw steunpakket. Het kabinet heeft veel van de huidige steun verlengd, uitgebreid of vergroot. Het nieuwe pakket zal 7,6 miljard euro kosten en geldt de eerste twee kwartalen tot 1 juli 2021.

Lees verder

RENDEMENT BEHALEN MET VOORLOPIGE AANSLAGEN IB EN VPB

Steeds meer banken zijn bij steeds lagere bedragen een negatieve rente gaan rekenen, veelal 0,5% vanaf € 250.000. Hoewel veel ondernemers het financieel zwaar hebben door COVID-19 zijn er ook veel ondernemers en vermogende particulieren die (extra) goede winsten behalen of al langer over veel geld beschikken. Voor deze laatste groep kan het nu extra voordeel opleveren om een (hogere) voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aan te vragen over 2020 en 2021.

Lees verder

WKR IN 2021: DIT VERANDERT ER

Waar wij in 2020 te maken kregen met een verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) in verband met de coronacrisis, wordt dit in 2021 weer teruggedraaid. De twee schijven binnen de vrije ruimte die in 2020 zijn ingevoerd, blijven dit jaar wel bestaan.

De vrije ruimte van de WKR voor de eerste 400.000 euro loonsom was in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Over het meerdere gold in 2020 een vrije ruimte van 1,2%. Deze twee schijven blijven in 2021 bestaan, maar worden wel omlaag bijgesteld. Tot 400.000 euro wordt het percentage weer 1,7% en daarboven 1,18%.

Lees verder

CORONAZAKEN: ACCOUNTANTSKAMER BEREIDT ZICH VOOR

De Accountantskamer voorspelt extra tuchtzaken vanwege de coronacrisis. Vooral de verantwoording van coronasteunmaatregelen kunnen tot meer tuchtklachten leiden.

Lees verder