5 TIPS: OPTIMAAL GEBRUIK AFSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN BEDRIJFSPAND (16-09-2019)

Het afschrijven op bedrijfsgebouwen is sinds dit jaar verder beperkt. Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik mogen voor de vennootschapsbelasting nog maar tot 100% in plaats van 50% van de bodemwaarde worden afgeschreven. Dit was al het geval voor gebouwen die als beleggingsvermogen worden beschouwd. Door deze maatregel zal de jaarlijkse winst voor veel ondernemingen stijgen.

Met deze vijf tips kan optimaal gebruik worden gemaakt van de afschrijvingsmogelijkheden van een bedrijfspand en worden onaangename extra kosten voorkomen.

Tip 1: check de WOZ-waarde
De WOZ-waarde is het uitgangspunt van de bodemwaarde. Het is dus van belang dat deze klopt. Klopt deze niet, dan moet bezwaar gemaakt worden tegen de WOZ-beschikking van de gemeente. Vraag het taxatierapport op bij de gemeente en controleer of de uitgangspunten kloppen. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden of alle onderdelen wel tot het gebouw behoren en of er sprake is van één of van meer gebouwen.

Tip 2: wijzig de afschrijvingsmethode
Fiscaal zijn twee afschrijvingsmethoden mogelijk, namelijk de cascomethode of de mengvariant. Het verschil tussen deze methoden zit in de manier waarop wordt omgegaan met sneller slijtende onderdelen van het gebouw, zoals een airco of winkelpui.

Vaak wordt in de bedrijfseconomische jaarrekening de mengvariant toegepast. Hierbij wordt per onderdeel van het gebouw de gebruiksduur bepaald. Het totale afschrijvingspercentage voor het gebouw is het mengpercentage van de gebruiksduur van de verschillende onderdelen en het casco. Bij vervanging van een onderdeel wordt deze geactiveerd en wordt het afschrijvingspercentage van het gebouw eventueel aangepast.

Bij de cascovariant wordt alleen gekeken naar de gebruiksduur van het casco en niet naar de gebruiksduur van sneller slijtende onderdelen. Hierdoor wordt de jaarlijkse afschrijving lager. Voordeel van deze variant is dat de kosten van vervanging van een sneller slijtend onderdeel in één keer als onderhoudskosten ten laste van de winst kunnen worden gebracht. Eventueel kan een onderhoudsvoorziening worden gevormd, waaraan jaarlijks de in de toekomst te maken onderhoudskosten worden gedoteerd. Op deze manier kunnen ook, na het bereiken van de bodemwaarde, jaarlijks kosten voor het gebouw ten laste van de winst worden gebracht.

Tip 3: waardeer af tot de lagere bedrijfswaarde
Naast de reguliere afschrijving is het in sommige situaties mogelijk om een extra afschrijving te doen en over te gaan naar waardering op lagere bedrijfswaarde. Deze afwaardering is ook mogelijk als de bodemwaarde is bereikt.

De lagere bedrijfswaarde is gebaseerd op de going-concern waarde. Going-concern waarde is de waarde van de onderneming, uitgaande van voortzetting (continuering) van de bestaande situatie, dus zonder nieuw beleid, productontwikkeling, optimalisatie financieringsstructuur, etc.

De fiscale wet kent wel een beperking. Afwaardering is niet toegestaan als de omstandigheden, waarop deze is gebaseerd, op het moment van investeren in het gebouw al aanwezig waren.

Tip 4: verhoog de afschrijvingsbasis
Door het realiseren van de meerwaarde kan de afschrijvingsbasis van een gebouw worden verhoogd. Dit is vooral aantrekkelijk als er voldoende verrekenbare verliezen aanwezig zijn. Het gebouw wordt binnen concern verkocht aan een andere vennootschap. De verkopende bv maakt een winst die kan worden verrekend met de aanwezige verliezen, en de kopende bv mag het pand tegen de aankoopwaarde activeren. De afschrijvingen bij koper worden gebaseerd op deze aankoopwaarde.

Let wel, dit werkt niet als beide vennootschappen tot dezelfde fiscale eenheid behoren. Transacties binnen fiscale eenheid zijn immers niet zichtbaar. Daarnaast is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd door de kopende bv. Om gebruik te maken van een vrijstelling in de overdrachtsbelasting dienen de verkopende en de kopende vennootschap een aandeelhoudersrelatie van tenminste 90% te hebben.

Met ingang van dit jaar is de verliesverrekeningstermijn van bv’s verkort van negen naar zes jaar. Verliesverdamping vindt dus sneller plaats, waardoor meerwaarderealisatie nog eerder aantrekkelijker wordt.

Tip 5: verhoog de voorlopige aanslag
Is ondanks bovenstaande tips toch geen afschrijving meer mogelijk, dan zal de winst in 2019 hoger worden. Door het verhogen van de voorlopige aanslag worden onaangename verrassingen en belastingrente voorkomen.

Bron: Nextens / Andrien van der Werf, fiscaal jurist / senior belastingadviseur

Alle nieuwsberichten

Meer geld in 2023 voor milieuvriendelijke investeringen (17-01-2023)
Verhoging overdrachtsbelasting treft vooral verkeerde groep (10-01-2023)
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 (02-01-2023)
Weinig steun voor ondernemers met coronabelastingschuld (14-07-2022)
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register (14-07-2022)
Onbeperkte verliesverrekening toch niet onbeperkt? (14-04-2022)
Belasting omhoog voor beoefenaars vrije beroepen en ondernemers (14-04-2022)
Kabinet, verhoog nu de onbelaste kilometervergoeding! (07-04-2022)
Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022 (05-04-2022)
Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente (05-04-2022)
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken (28-03-2022)
Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022 (28-03-2022)
De inkomstenbelastingaangifte 2021: met deze drie corona-effecten moet je als ondernemer rekening houden (11-03-2022)
Ondernemers splitsen bv’s om van verruimde opstaptarief te profiteren (03-12-2021)
De tweetrapsmaking: wanneer wel en wanneer niet? (03-12-2021)
12de verjaardag geen fiscaal feest (14-10-2021)
Verplichting vanaf 1 januari 2021: vergeet de aangifte overdrachtsbelasting niet! (14-10-2021)
Kwart betaalt te veel belasting (08-10-2021)
Eigen bijdrage en btw (08-10-2021)
ZORGPLICHT BIJ AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK (05-03-2021)
E-COMMERCE EN BTW: DE WIJZIGINGEN GAAN DOOR PER 1 JULI 2021 (05-03-2021)
CORONASTEUNPAKKET: DIT MOET JE WETEN (23-02-2021)
RENDEMENT BEHALEN MET VOORLOPIGE AANSLAGEN IB EN VPB (17-02-2021)
WKR IN 2021: DIT VERANDERT ER (17-02-2021)
CORONAZAKEN: ACCOUNTANTSKAMER BEREIDT ZICH VOOR (15-02-2021)
NIEUWE BTW-REGELS VOOR ONLINE WINKELS EN PLATFORMS (15-02-2021)
CHEATSHEET FISCAAL 2021: NOG ÉÉN KEER ALLES WAT JE MOET WETEN (04-01-2021)
ZZP-MUSICUS IS EIGENLIJK IN LOONDIENST OORDEELT DE RECHTBANK (25-09-2020)
HYPOTHEEK TWEEVERDIENERS STIJGT VANAF 2021 (25-09-2020)
FORMULIER ALS TIJDELIJKE OPLOSSING VOOR EHERKENNINGPROBLEMATIEK (19-08-2020)
NIET VERTROUWEN, WEL CONTROLEREN (19-08-2020)
KENT U DE KOSTEN VAN VERZUIM? (16-06-2020)
CORONAVIRUS: VERLENGING EN UITBREIDING NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE (16-06-2020)
ONBELASTE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN IN DE CORONACRISIS (16-06-2020)
WAT ZIJN DE FISCALE GEVOLGEN VAN CORONA – EN EEN OPROEP AAN DE BELASTINGDIENST (20-03-2020)
OVERZICHT PAKKET KABINETSMAATREGELEN VOOR BANEN EN ECONOMIE (20-03-2020)
SNEL EXTRA FINANCIËLE STEUN VOOR ONDERNEMERS (17-03-2020)
BETALINGSPROBLEMEN DOOR CORONAVIRUS? UITSTEL VAN BETALING MOGELIJK VOOR ONDERNEMERS INCLUSIEF ZZP’ERS (17-03-2020)
WEDEROM KRITIEK OP FISCUS VANWEGE E-HERKENNING (07-02-2020)
VATTENFALL: ‘NEDERLAND MOET ENERGIEBELASTING AFSCHAFFEN’ (07-02-2020)
MENINGEN ZIJN VERDEELD OVER BTW-VRIJSTELLING (16-01-2020)
CONTROLE OP ANBI-STATUS SCHIET TEKORT (16-01-2020)
HEEFT DE MIDDELINGSREGELING NOG TOEKOMST? (09-12-2019)
AIRBNB NOOPT WETGEVER TOT UPDATEN INKOMSTENBELASTING (09-12-2019)
5 ZAKEN DIE U MOET WETEN OVER HET BELASTINGPLAN 2020 (08-11-2019)
VAN DE KOR NAAR DE OVOB, WIL JE DAT WEL? (08-11-2019)
HITTERECORD, ZONNEPANELEN EN BTW (11-10-2019)
BELASTINGDIENST GEEFT EENMANSZAKEN NIEUW BTW-IDENTIFICATIENUMMER (11-10-2019)
BELASTINGDIENST KOMT MET VIER TIPS OVER DE VERNIEUWDE KOR (03-10-2019)
WAT HOUDT DE NIEUWE KLEINE ONDERNEMERSREGELING IN? (03-10-2019)
5 TIPS: OPTIMAAL GEBRUIK AFSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN BEDRIJFSPAND (16-09-2019)
EXCESSIEF LENEN BIJ DE EIGEN BV? U WORDT DUBBEL BELAST! (16-09-2019)
VERHARDING RELATIE TUSSEN BELASTINGDIENST EN BELASTINGADVISEURS (12-09-2019)
SUBSIDIE EN HET TERUGVRAGEN VAN BTW, MEER DUIDELIJKHEID? (12-09-2019)
NIEUWE REGELING VOUCHERS: BTW BEPALEN (09-09-2019)
GEEN PENSIOENOPBOUW MEER IN EIGEN BEHEER, WAT NU? (09-09-2019)
INVESTEREN IN ZONNEPANELEN BLIJFT FISCAAL AANTREKKELIJK (29-08-2019)
SCHULDEISERS EN KENNELIJK ONBEHOORLIJK BESTUUR (29-08-2019)
ANBI’S HUIVERIG VOOR AUTOMATISCH DOORGEVEN DONATIES AAN FISCUS (19-07-2019)
MASSALE SCHENDING PRIVACYREGELS BIJ 'NO DEAL'-BREXIT DREIGT VOOR MKB (19-07-2019)
BTW TER ZAKE VAN CATERINGKOSTEN (04-07-2019)
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 ZELFS VOOR EIGENWONINGEXPERTS EEN UITDAGING (28-06-2019)
OVERWERK COMPENSEREN DOOR MIDDEL VAN TIJD VOOR TIJD: GEEN VRIJHEID BLIJHEID (28-06-2019)
FINANCIERING VIA CROWDFUNDING? DENK OOK AAN DE FISCALE CONSEQUENTIES (24-05-2019)
AANVRAAG COMPENSATIEREGELING TRANSITIEVERGOEDING MOGELIJK VANAF 2020 (24-05-2019)
FISCUS MOET BSN VAN ZZP’ER VOOR 2020 UIT HET BTW-NUMMER HALEN (04-04-2019)
BOX 3 OP BASIS VAN WERKELIJK RENDEMENT KOMT NIET VAN DE GROND (03-04-2019)
SPOEDREPARATIE FISCALE EENHEID: VAN KROONJUWEEL TOT ROESTIGE KETTING (03-04-2019)
STEEDS MEER ZZP’ERS VERDIENEN TE WEINIG OM INKOMSTENBELASTING AF TE DRAGEN (13-03-2019)
KLEINE BEDRIJVEN KRIJGEN HET MINST VAAK EXTERNE FINANCIERING (13-03-2019)
VERSOBERING SUBSIDIE ZONNEPANELEN EEN JAAR UITGESTELD (26-02-2019)
GELD LENEN: LAAGSTE RENTE BIJ PERSOONLIJKE LENING (20-02-2019)
“KABINET MOET DEZE REGEERPERIODE DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK NÓG VERDER BEPERKEN” (20-02-2019)
CPB: INNOVATIESUBSIDIES BEVOORDELEN GROTE BEDRIJVEN (07-02-2019)
OZB STIJGT IN 2019 GEMIDDELD 2,2 PROCENT (07-02-2019)
EENMANSZAKEN KRIJGEN IN 2020 EEN NIEUW BTW-NUMMER (22-01-2019)
EVALUATIE MIDDELING: REGELING MOET MAKKELIJKER (22-01-2019)
BELASTINGDIENST KOMT IN 2019 MET NIEUW PORTAAL VOOR ONDERNEMERS (16-01-2019)
ONDERNEMERS VERWACHTEN IN 2019 MEER OMZET, PERSONEEL EN INVESTERINGEN (16-01-2019)
OPBRENGST BTW GROEIT IN 50 JAAR NAAR 53 MILJARD (11-01-2019)
AANSLAGBILJET VOORLOPIGE AANSLAG VENNOOTSCHAPSBELASTING WIJZIGT (11-01-2019)
VERMOGENSBELASTING GAAT IN 2019 OMLAAG (16-10-2018)
MET TERUGWERKENDE KRACHT BTW ZONNEPANELEN TERUGVRAGEN (16-10-2018)
FISCALE ONGELIJKHEID TUSSEN EEN- EN TWEEVERDIENERS (20-09-2018)
NEDERLAND OP ÉÉN NA DUURSTE LAND IN EUROPA VOOR AUTOBEZITTERS (20-09-2018)
VERSOBERING 30%-REGELING HOUDT STAND (22-08-2018)
OESO: ‘BOUW BELASTINGVOORDELEN ZZP’ERS AF’ (22-08-2018)
SKYBOX NIET AFTREKBAAR VOOR DE BELASTING (16-08-2018)
HUIZENBEZITTERS BETALEN TEVEEL BIJ VERVROEGD AFLOSSEN HYPOTHEEK (16-08-2018)
VAKANTIE EN DE AUTO VAN DE ZAAK (14-08-2018)
NIEUWE WETGEVING ZZP’ERS LAAT NOG OP ZICH WACHTEN (14-08-2018)
WIEBES WIL TERUGLEVERSUBSIDIE VOOR DUURZAME ENERGIE (06-08-2018)
TECHBEDRIJVEN: ‘HERZIE BEPERKING LOOPTIJD 30%-REGELING’ (06-08-2018)
KABINET WIL COMPENSATIEREGELING VOOR GEDUPEERDE ONDERNEMERS (03-08-2018)
MINDER BEDRIJVEN GEBRUIKEN INNOVATIEREGELING (03-08-2018)
KABINET KOMT IN ACTIE TEGEN PROBLEMATISCHE SCHULDEN (02-08-2018)
FISCUS WIJST BEZWAREN WEGENS GERING PRIVÉGEBRUIK AUTO ALLEMAAL AF (02-08-2018)
PRIJZEN HUURWONINGEN IN VRIJE SECTOR WEER FORS OMHOOG (30-07-2018)
FORSE VERSCHILLEN IN BELASTINGHEFFING BIJ OVERDRACHT FAMILIEBEDRIJVEN (30-07-2018)
Toeslagen bij samenwoning met niet-partner (23-05-2018)