CORONASTEUNPAKKET: DIT MOET JE WETEN (23-02-2021)

Inmiddels kennen we het riedeltje: bij nieuwe corona-maatregelen hoort ook een nieuw steunpakket. Het kabinet heeft veel van de huidige steun verlengd, uitgebreid of vergroot. Het nieuwe pakket zal 7,6 miljard euro kosten en geldt de eerste twee kwartalen tot 1 juli 2021.

In het kort:

TVL
Gaat omhoog naar 85% bij een omzetverlies van 30% of meer.
Het maximumbedrag TVL gaat omhoog naar 300.000 euro.
Ook grotere organisatie (>250 werknemers) kunnen nu TVL aanvragen tot max 400.000 euro.
Het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van 750 naar 1500 euro.
Detailhandel kan 21% (voorheen 5,6%) voorraadvergoeding aanvragen tot maximaal 200.000 euro.

NOW
De subsidie gaat met 5% omhoog naar 85% van de loonsom.
NOW aanvragen voor Q1 2021 kunnen vanaf 15 februari ingediend worden.

Tozo
De Tozo is verlengd en kan vanaf februari tot 1 maand eerder met terugwerkende kracht aangevraagd worden.

WKR
De WKR-verruiming is ook voor 2021 verlengd. Tot een loonsom van 400.000 euro mag 3% vrije ruimte gerekend worden.

Andere maatregelen:
De periode uitstel van belasting aanvragen is tot 1 juli 2021 verlengd.
Dga’s kunnen een lager gebruikelijk loon aanvragen bij omzetverlies.
Er komt een garantiefonds voor evenementen.
Ondernemers die gebruik maken van de TOA en WHOA kunnen mogelijk krediet krijgen voor een doorstart

Vaste Lasten Ondernemers
De Tegemoetkoming Vaste Lasten krijgt een fikse uitbreiding. Waar ondernemers voorheen bij 30% omzetverlies 50% van de vaste lasten vergoed konden krijgen (en 70% TVL bij 100% omzetverlies), krijg nu iedereen 85% TVL bij een omzetverlies van 30% of meer. Het maximumbedrag voor het MKB gaat ook omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro. Grotere ondernemingen kunnen vanaf nu ook aanspraak maken op de steun, omdat de eis van maximaal 250 medewerkers vervalt. Deze grote ondernemingen kunnen maximaal 400.000 euro subsidie ontvangen.

Kleinere ondernemingen, zoals de kapper- of pedicurezaak, krijgen ook extra ondersteuning. Het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van 750 euro naar 1.500 euro. Om aanspraak te maken op de TVL heeft een onderneming wel minimaal 3.000 euro aan vaste lasten in een kwartaal nodig. Het kabinet onderzoekt nog of deze drempel verlaagd kan worden zodat meer kleine ondernemingen aanspraak kunnen maken op de regeling.

De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verlengd en verhoogd. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 21% zijn van het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%). De voorraadvergoeding kan oplopen tot maximaal 200.000 euro.

NOW en TOZO
De subsidie voor loonkosten, de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, wordt verhoogd van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling- het deel van de loonsom dat een werkgever kan laten dalen zonder subsidieverlaging- blijft 10%. Aanvragen voor NOW-subsidie over het eerste kwartaal van 2021 kunnen vanaf 15 februari aangevraagd worden.

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is ook verlengd en kunnen ondernemers vanaf 1 februari ook met terugwerkende kracht voor de maand ervoor aanvragen. Een ondernemer kan dus op 1 februari een aanvraag doen met terugwerkende kracht voor Tozo vanaf 1 januari. Waar eerst sprake zou zijn van een vermogenstoets vanaf 1 april, heeft het kabinet besloten daarvan af te zien.

WKR
De vrije ruimte van de WKR voor de eerste 400.000 euro loonsom was in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Over het meerdere gold in 2020 een vrije ruimte van 1,2%. De tijdelijke verhoging naar 3% in de eerste schijf zal ook voor heel 2021 blijven gelden. De vrije ruimte in de tweede schijf, de loonsom boven 400.000, is wel gewijzigd voor 2021 naar 1,18%.

Uitstel van belasting
De periode waarin uitstel van belasting aangevraagd kan worden is verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers die al uitstel aangevraagd hebben, zijn automatisch verlengd tot 1 juli en ondernemers die nog geen uitstel hebben kunnen dat nu alsnog doen. De datum waarop de terugbetaling start is ook verlegd naar 1 oktober. Daarna krijgen ondernemers 36 maanden de tijd om de belastingschuld af te lossen.

Lager gebruikelijk loon
Wie DGA is van zijn of haar eigen onderneming kan het gebruikelijk loon lager vaststellen als de omzet met 30% of meer gedaald is vergeleken met 2019. De ondernemer mag bij het gebruikmaken van deze regeling de dividenduitkering aan zichzelf niet laten stijgen. De formule voor het berekenen van het lagere gebruikelijke loon is volgens de Belastingdienst als volgt: Gebruikelijk loon in 2021 = gebruikelijk loon over 2019 x (omzet exclusief BTW over heel 2021/ omzet exclusief BTW over heel 2019).

Garantiefonds evenementen
Het kabinet introduceert een garantiefonds voor evenementen. Organisatoren kunnen evenementen plannen voor na 1 juli, of wanneer het weer verantwoord is, met minder risico. Het kabinet werkt nog aan de precieze invulling.

Doorstart
Ondernemers die gebruik willen maken van de wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement, kunnen binnenkort gebruik maken van kredietfaciliteiten. Met een combinatie van WHOA en krediet hoopt het kabinet dat bedrijven een doorstart kunnen maken als de situatie beter is om banen te behouden. Ook kijkt het kabinet naar het kwijtschelden van (belastingschulden) als onderdeel van de TOA. Naar verwachting is er pas in het tweede kwartaal meer bekend over deze regeling.

Bron: Rijksoverheid

Alle nieuwsberichten

Meer geld in 2023 voor milieuvriendelijke investeringen (17-01-2023)
Verhoging overdrachtsbelasting treft vooral verkeerde groep (10-01-2023)
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 (02-01-2023)
Weinig steun voor ondernemers met coronabelastingschuld (14-07-2022)
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register (14-07-2022)
Onbeperkte verliesverrekening toch niet onbeperkt? (14-04-2022)
Belasting omhoog voor beoefenaars vrije beroepen en ondernemers (14-04-2022)
Kabinet, verhoog nu de onbelaste kilometervergoeding! (07-04-2022)
Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022 (05-04-2022)
Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente (05-04-2022)
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken (28-03-2022)
Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022 (28-03-2022)
De inkomstenbelastingaangifte 2021: met deze drie corona-effecten moet je als ondernemer rekening houden (11-03-2022)
Ondernemers splitsen bv’s om van verruimde opstaptarief te profiteren (03-12-2021)
De tweetrapsmaking: wanneer wel en wanneer niet? (03-12-2021)
12de verjaardag geen fiscaal feest (14-10-2021)
Verplichting vanaf 1 januari 2021: vergeet de aangifte overdrachtsbelasting niet! (14-10-2021)
Kwart betaalt te veel belasting (08-10-2021)
Eigen bijdrage en btw (08-10-2021)
ZORGPLICHT BIJ AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK (05-03-2021)
E-COMMERCE EN BTW: DE WIJZIGINGEN GAAN DOOR PER 1 JULI 2021 (05-03-2021)
CORONASTEUNPAKKET: DIT MOET JE WETEN (23-02-2021)
RENDEMENT BEHALEN MET VOORLOPIGE AANSLAGEN IB EN VPB (17-02-2021)
WKR IN 2021: DIT VERANDERT ER (17-02-2021)
CORONAZAKEN: ACCOUNTANTSKAMER BEREIDT ZICH VOOR (15-02-2021)
NIEUWE BTW-REGELS VOOR ONLINE WINKELS EN PLATFORMS (15-02-2021)
CHEATSHEET FISCAAL 2021: NOG ÉÉN KEER ALLES WAT JE MOET WETEN (04-01-2021)
ZZP-MUSICUS IS EIGENLIJK IN LOONDIENST OORDEELT DE RECHTBANK (25-09-2020)
HYPOTHEEK TWEEVERDIENERS STIJGT VANAF 2021 (25-09-2020)
FORMULIER ALS TIJDELIJKE OPLOSSING VOOR EHERKENNINGPROBLEMATIEK (19-08-2020)
NIET VERTROUWEN, WEL CONTROLEREN (19-08-2020)
KENT U DE KOSTEN VAN VERZUIM? (16-06-2020)
CORONAVIRUS: VERLENGING EN UITBREIDING NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE (16-06-2020)
ONBELASTE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN IN DE CORONACRISIS (16-06-2020)
WAT ZIJN DE FISCALE GEVOLGEN VAN CORONA – EN EEN OPROEP AAN DE BELASTINGDIENST (20-03-2020)
OVERZICHT PAKKET KABINETSMAATREGELEN VOOR BANEN EN ECONOMIE (20-03-2020)
SNEL EXTRA FINANCIËLE STEUN VOOR ONDERNEMERS (17-03-2020)
BETALINGSPROBLEMEN DOOR CORONAVIRUS? UITSTEL VAN BETALING MOGELIJK VOOR ONDERNEMERS INCLUSIEF ZZP’ERS (17-03-2020)
WEDEROM KRITIEK OP FISCUS VANWEGE E-HERKENNING (07-02-2020)
VATTENFALL: ‘NEDERLAND MOET ENERGIEBELASTING AFSCHAFFEN’ (07-02-2020)
MENINGEN ZIJN VERDEELD OVER BTW-VRIJSTELLING (16-01-2020)
CONTROLE OP ANBI-STATUS SCHIET TEKORT (16-01-2020)
HEEFT DE MIDDELINGSREGELING NOG TOEKOMST? (09-12-2019)
AIRBNB NOOPT WETGEVER TOT UPDATEN INKOMSTENBELASTING (09-12-2019)
5 ZAKEN DIE U MOET WETEN OVER HET BELASTINGPLAN 2020 (08-11-2019)
VAN DE KOR NAAR DE OVOB, WIL JE DAT WEL? (08-11-2019)
HITTERECORD, ZONNEPANELEN EN BTW (11-10-2019)
BELASTINGDIENST GEEFT EENMANSZAKEN NIEUW BTW-IDENTIFICATIENUMMER (11-10-2019)
BELASTINGDIENST KOMT MET VIER TIPS OVER DE VERNIEUWDE KOR (03-10-2019)
WAT HOUDT DE NIEUWE KLEINE ONDERNEMERSREGELING IN? (03-10-2019)
5 TIPS: OPTIMAAL GEBRUIK AFSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN BEDRIJFSPAND (16-09-2019)
EXCESSIEF LENEN BIJ DE EIGEN BV? U WORDT DUBBEL BELAST! (16-09-2019)
VERHARDING RELATIE TUSSEN BELASTINGDIENST EN BELASTINGADVISEURS (12-09-2019)
SUBSIDIE EN HET TERUGVRAGEN VAN BTW, MEER DUIDELIJKHEID? (12-09-2019)
NIEUWE REGELING VOUCHERS: BTW BEPALEN (09-09-2019)
GEEN PENSIOENOPBOUW MEER IN EIGEN BEHEER, WAT NU? (09-09-2019)
INVESTEREN IN ZONNEPANELEN BLIJFT FISCAAL AANTREKKELIJK (29-08-2019)
SCHULDEISERS EN KENNELIJK ONBEHOORLIJK BESTUUR (29-08-2019)
ANBI’S HUIVERIG VOOR AUTOMATISCH DOORGEVEN DONATIES AAN FISCUS (19-07-2019)
MASSALE SCHENDING PRIVACYREGELS BIJ 'NO DEAL'-BREXIT DREIGT VOOR MKB (19-07-2019)
BTW TER ZAKE VAN CATERINGKOSTEN (04-07-2019)
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 ZELFS VOOR EIGENWONINGEXPERTS EEN UITDAGING (28-06-2019)
OVERWERK COMPENSEREN DOOR MIDDEL VAN TIJD VOOR TIJD: GEEN VRIJHEID BLIJHEID (28-06-2019)
FINANCIERING VIA CROWDFUNDING? DENK OOK AAN DE FISCALE CONSEQUENTIES (24-05-2019)
AANVRAAG COMPENSATIEREGELING TRANSITIEVERGOEDING MOGELIJK VANAF 2020 (24-05-2019)
FISCUS MOET BSN VAN ZZP’ER VOOR 2020 UIT HET BTW-NUMMER HALEN (04-04-2019)
BOX 3 OP BASIS VAN WERKELIJK RENDEMENT KOMT NIET VAN DE GROND (03-04-2019)
SPOEDREPARATIE FISCALE EENHEID: VAN KROONJUWEEL TOT ROESTIGE KETTING (03-04-2019)
STEEDS MEER ZZP’ERS VERDIENEN TE WEINIG OM INKOMSTENBELASTING AF TE DRAGEN (13-03-2019)
KLEINE BEDRIJVEN KRIJGEN HET MINST VAAK EXTERNE FINANCIERING (13-03-2019)
VERSOBERING SUBSIDIE ZONNEPANELEN EEN JAAR UITGESTELD (26-02-2019)
GELD LENEN: LAAGSTE RENTE BIJ PERSOONLIJKE LENING (20-02-2019)
“KABINET MOET DEZE REGEERPERIODE DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK NÓG VERDER BEPERKEN” (20-02-2019)
CPB: INNOVATIESUBSIDIES BEVOORDELEN GROTE BEDRIJVEN (07-02-2019)
OZB STIJGT IN 2019 GEMIDDELD 2,2 PROCENT (07-02-2019)
EENMANSZAKEN KRIJGEN IN 2020 EEN NIEUW BTW-NUMMER (22-01-2019)
EVALUATIE MIDDELING: REGELING MOET MAKKELIJKER (22-01-2019)
BELASTINGDIENST KOMT IN 2019 MET NIEUW PORTAAL VOOR ONDERNEMERS (16-01-2019)
ONDERNEMERS VERWACHTEN IN 2019 MEER OMZET, PERSONEEL EN INVESTERINGEN (16-01-2019)
OPBRENGST BTW GROEIT IN 50 JAAR NAAR 53 MILJARD (11-01-2019)
AANSLAGBILJET VOORLOPIGE AANSLAG VENNOOTSCHAPSBELASTING WIJZIGT (11-01-2019)
VERMOGENSBELASTING GAAT IN 2019 OMLAAG (16-10-2018)
MET TERUGWERKENDE KRACHT BTW ZONNEPANELEN TERUGVRAGEN (16-10-2018)
FISCALE ONGELIJKHEID TUSSEN EEN- EN TWEEVERDIENERS (20-09-2018)
NEDERLAND OP ÉÉN NA DUURSTE LAND IN EUROPA VOOR AUTOBEZITTERS (20-09-2018)
VERSOBERING 30%-REGELING HOUDT STAND (22-08-2018)
OESO: ‘BOUW BELASTINGVOORDELEN ZZP’ERS AF’ (22-08-2018)
SKYBOX NIET AFTREKBAAR VOOR DE BELASTING (16-08-2018)
HUIZENBEZITTERS BETALEN TEVEEL BIJ VERVROEGD AFLOSSEN HYPOTHEEK (16-08-2018)
VAKANTIE EN DE AUTO VAN DE ZAAK (14-08-2018)
NIEUWE WETGEVING ZZP’ERS LAAT NOG OP ZICH WACHTEN (14-08-2018)
WIEBES WIL TERUGLEVERSUBSIDIE VOOR DUURZAME ENERGIE (06-08-2018)
TECHBEDRIJVEN: ‘HERZIE BEPERKING LOOPTIJD 30%-REGELING’ (06-08-2018)
KABINET WIL COMPENSATIEREGELING VOOR GEDUPEERDE ONDERNEMERS (03-08-2018)
MINDER BEDRIJVEN GEBRUIKEN INNOVATIEREGELING (03-08-2018)
KABINET KOMT IN ACTIE TEGEN PROBLEMATISCHE SCHULDEN (02-08-2018)
FISCUS WIJST BEZWAREN WEGENS GERING PRIVÉGEBRUIK AUTO ALLEMAAL AF (02-08-2018)
PRIJZEN HUURWONINGEN IN VRIJE SECTOR WEER FORS OMHOOG (30-07-2018)
FORSE VERSCHILLEN IN BELASTINGHEFFING BIJ OVERDRACHT FAMILIEBEDRIJVEN (30-07-2018)
Toeslagen bij samenwoning met niet-partner (23-05-2018)