FINANCIERING VIA CROWDFUNDING? DENK OOK AAN DE FISCALE CONSEQUENTIES (24-05-2019)

Veel mkb-bedrijven kloppen aan bij een bank als ze bedrijfsfinanciering zoeken. Als deze echter geen lening verstrekt, wordt er vaak gedacht dat er geen andere opties zijn. Ondernemers zijn echter niet zo afhankelijk van de bank als zij denken.

Sinds de financiële crisis zijn banken terughoudender geworden met het verstrekken van leningen aan kleine en middelgrote bedrijven. Deze bedrijven zouden er veel profijt van kunnen hebben om zich te verdiepen in alternatieve financieringsmogelijkheden.

Geld ophalen bij het publiek
Een van deze alternatieve financieringsmogelijkheden is crowdfunding, waarmee direct geld wordt opgehaald bij het publiek. Crowdfunding komt ook weer in verschillende vormen voor, denk aan donaties, reward, equity en leningen. Hieronder een korte uitleg van deze vormen:
•Donatie: De donaties komen ten gunste van het doel wat de onderneming of stichting beoogt. Soms wordt hierbij ook een geschenkje gegeven.
•Reward: Dit wordt vooral ingezet door startende ondernemers die financiële middelen nodig hebben voor de lancering van een nieuw product of een nieuwe dienst. Deze vorm is niet erg geschikt voor investeerders die geld willen verdienen, omdat het vooral draait om het mogelijk maken van de innovatie. De investeerders krijgen voor hun donatie een beloning, wat zich in allerlei vormen kan uiten.
•Equity: Via deze vorm van financiering investeert het publiek direct in het bedrijf, in ruil voor aandelen. Aangezien investeerders meestal eerst resultaten willen zien voordat zij aandelen kopen, wordt deze vorm van financiering normaal gesproken gebruikt voor meer ontwikkelde projecten of voor bestaande bedrijven.
•Leningen: Ondernemers kunnen leningen ontvangen via crowdlending. Via deze manier van financiering lenen zij geld van het publiek via een onderhandse lening. De individuen en/of bedrijven die het geld verstrekken, ontvangen rente op hun investering.

Leningen populairste vorm
Bedrijven die financiering zoeken en kiezen voor crowdfunding, gaan in 90 procent van de gevallen voor de leningvorm. Daarom spreken we met Jeroen ter Huurne, algemeen directeur bij Collin Crowdfund. Ter Huurne komt uit het bankwezen en trok hier de conclusie dat relatief kleinere mkb-ondernemingen voor de bank vaak minder interessant zijn om te financieren. Hier wil hij met het crowdfunding-platform een alternatief voor bieden. Collin Crowdfund verstrekt, in samenwerking met bijna 17 duizend investeerders, leningen aan het mkb.

Door investeerders en bedrijven bij elkaar te brengen en daarbij de leningaanvragen goed door te lichten, wil Ter Huurne mkb-ondernemingen meer kansen bieden tot het krijgen van een lening, en ondertussen de risico’s voor de investeerders zo laag mogelijk houden. “We raden onze investeerders aan om hun budget (en daarmee hun risico) over meerdere projecten te spreiden. Gemiddeld behalen zij zo 4 procent rendement.”
Voordelen en risico’s van crowdfunding

Voor de investeerder kan crowdfunding interessant zijn vanwege het rendement. Hier tegenover staat wel dat crowdfunding risicovol is. De kans bestaat dat de onderneming die gefinancierd wordt, het niet overleefd. Voor de onderneming is crowdfunding interessant, omdat de lening doorgaans makkelijker verstrekt wordt dan bij een bank, maar daarnaast fungeert het ook als een marketinginstrument en krijgt de ondernemer de mogelijkheid om de markt te ‘testen’. Daar staat wel tegenover dat de rente hoger ligt dan bij een banklening. Bij Collin Crowdfund ligt de rente gemiddeld op 7,75 procent.

Fiscale consequenties
Voor de ontvangende partij moet de lening opgegeven worden in box 3. Maar wat betekent crowdfunding verder nog voor de btw en voor de belastingaangifte van de investeerder?
•Donatie: Voor de investeerder is deze donatie over het algemeen niet fiscaal aftrekbaar. Alleen wanneer het om een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gaat, kan in sommige gevallen gebruik gemaakt worden van de belastingvoordelen. Let op: bij donaties kan de investeerder ook te maken krijgen met schenkbelasting.
•Reward: Hierbij koopt de investeerder in feite een product. Daarmee wordt het box 3-vermogen verminderd. Voor de ondernemer betekent het dat over de hele order 21 procent btw betaald moet worden, ongeacht of het product al is geleverd.
•Equity: Bij aandelen geldt dat wanneer de investeerder een aanmerkelijk belang heeft (5 procent of meer) dat de aandelen dan in box 2 vallen. Dividend en verkoopwinsten zijn dan belast met 25 procent inkomstenbelasting. Als er minder dan 5 procent geïnvesteerd is, dan vallen de aandelen in box 3. Er hoeft dan geen belasting over dividend en winst betaald te worden. Wel geldt er ieder jaar vermogensrendementsheffing over de waarde van de aandelen. Een verlies op de aandelen is niet aftrekbaar.
•Lening: Als u als particulier een lening verstrekt aan een ondernemer, dan moet deze in box 3 opgegeven worden bij de aangifte inkomstenbelasting. U vult in wat het saldo van de lening is per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan. De rente hoeft niet opgegeven te worden, alleen als deze op uw bankrekening wordt gestort. Over de lening moet wel jaarlijks vermogensrendementsheffing worden betaald. Voor bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat. De kosten, zoals de administratiefee, zijn aftrekbaar. Voor IB-ondernemers wordt de winst belast in box 1 en voor BV’s valt dit onder de vennootschapsbelasting. Als de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan dit afgetrokken worden van de winst.

Oninbaarheid openstaande leningen
Ter Huurne: “Mijn gouden tip is om bij de portefeuillewaarde rekening te houden met oninbaarheid van de openstaande leningen. Het kan namelijk zijn dat de verwachting is dat een deel van de leningen niet wordt terugbetaald. Dit hoeft dan ook niet opgegeven te worden in de belastingaangifte. Het gaat hierbij om een realistische waardering. De norm die wij onze investeerders adviseren is dat bij een achterstand van 45 tot 89 dagen een voorziening van 25 procent aangehouden kan worden. Bij 90 tot 179 dagen is dit 50 procent, bij 180 tot 364 dagen 75 procent en vanaf 365 dagen 100 procent.”

Bron: Elsevier Nextens

Alle nieuwsberichten

Meer geld in 2023 voor milieuvriendelijke investeringen (17-01-2023)
Verhoging overdrachtsbelasting treft vooral verkeerde groep (10-01-2023)
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 (02-01-2023)
Weinig steun voor ondernemers met coronabelastingschuld (14-07-2022)
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register (14-07-2022)
Onbeperkte verliesverrekening toch niet onbeperkt? (14-04-2022)
Belasting omhoog voor beoefenaars vrije beroepen en ondernemers (14-04-2022)
Kabinet, verhoog nu de onbelaste kilometervergoeding! (07-04-2022)
Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022 (05-04-2022)
Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente (05-04-2022)
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken (28-03-2022)
Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022 (28-03-2022)
De inkomstenbelastingaangifte 2021: met deze drie corona-effecten moet je als ondernemer rekening houden (11-03-2022)
Ondernemers splitsen bv’s om van verruimde opstaptarief te profiteren (03-12-2021)
De tweetrapsmaking: wanneer wel en wanneer niet? (03-12-2021)
12de verjaardag geen fiscaal feest (14-10-2021)
Verplichting vanaf 1 januari 2021: vergeet de aangifte overdrachtsbelasting niet! (14-10-2021)
Kwart betaalt te veel belasting (08-10-2021)
Eigen bijdrage en btw (08-10-2021)
ZORGPLICHT BIJ AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK (05-03-2021)
E-COMMERCE EN BTW: DE WIJZIGINGEN GAAN DOOR PER 1 JULI 2021 (05-03-2021)
CORONASTEUNPAKKET: DIT MOET JE WETEN (23-02-2021)
RENDEMENT BEHALEN MET VOORLOPIGE AANSLAGEN IB EN VPB (17-02-2021)
WKR IN 2021: DIT VERANDERT ER (17-02-2021)
CORONAZAKEN: ACCOUNTANTSKAMER BEREIDT ZICH VOOR (15-02-2021)
NIEUWE BTW-REGELS VOOR ONLINE WINKELS EN PLATFORMS (15-02-2021)
CHEATSHEET FISCAAL 2021: NOG ÉÉN KEER ALLES WAT JE MOET WETEN (04-01-2021)
ZZP-MUSICUS IS EIGENLIJK IN LOONDIENST OORDEELT DE RECHTBANK (25-09-2020)
HYPOTHEEK TWEEVERDIENERS STIJGT VANAF 2021 (25-09-2020)
FORMULIER ALS TIJDELIJKE OPLOSSING VOOR EHERKENNINGPROBLEMATIEK (19-08-2020)
NIET VERTROUWEN, WEL CONTROLEREN (19-08-2020)
KENT U DE KOSTEN VAN VERZUIM? (16-06-2020)
CORONAVIRUS: VERLENGING EN UITBREIDING NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE (16-06-2020)
ONBELASTE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN IN DE CORONACRISIS (16-06-2020)
WAT ZIJN DE FISCALE GEVOLGEN VAN CORONA – EN EEN OPROEP AAN DE BELASTINGDIENST (20-03-2020)
OVERZICHT PAKKET KABINETSMAATREGELEN VOOR BANEN EN ECONOMIE (20-03-2020)
SNEL EXTRA FINANCIËLE STEUN VOOR ONDERNEMERS (17-03-2020)
BETALINGSPROBLEMEN DOOR CORONAVIRUS? UITSTEL VAN BETALING MOGELIJK VOOR ONDERNEMERS INCLUSIEF ZZP’ERS (17-03-2020)
WEDEROM KRITIEK OP FISCUS VANWEGE E-HERKENNING (07-02-2020)
VATTENFALL: ‘NEDERLAND MOET ENERGIEBELASTING AFSCHAFFEN’ (07-02-2020)
MENINGEN ZIJN VERDEELD OVER BTW-VRIJSTELLING (16-01-2020)
CONTROLE OP ANBI-STATUS SCHIET TEKORT (16-01-2020)
HEEFT DE MIDDELINGSREGELING NOG TOEKOMST? (09-12-2019)
AIRBNB NOOPT WETGEVER TOT UPDATEN INKOMSTENBELASTING (09-12-2019)
5 ZAKEN DIE U MOET WETEN OVER HET BELASTINGPLAN 2020 (08-11-2019)
VAN DE KOR NAAR DE OVOB, WIL JE DAT WEL? (08-11-2019)
HITTERECORD, ZONNEPANELEN EN BTW (11-10-2019)
BELASTINGDIENST GEEFT EENMANSZAKEN NIEUW BTW-IDENTIFICATIENUMMER (11-10-2019)
BELASTINGDIENST KOMT MET VIER TIPS OVER DE VERNIEUWDE KOR (03-10-2019)
WAT HOUDT DE NIEUWE KLEINE ONDERNEMERSREGELING IN? (03-10-2019)
5 TIPS: OPTIMAAL GEBRUIK AFSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN BEDRIJFSPAND (16-09-2019)
EXCESSIEF LENEN BIJ DE EIGEN BV? U WORDT DUBBEL BELAST! (16-09-2019)
VERHARDING RELATIE TUSSEN BELASTINGDIENST EN BELASTINGADVISEURS (12-09-2019)
SUBSIDIE EN HET TERUGVRAGEN VAN BTW, MEER DUIDELIJKHEID? (12-09-2019)
NIEUWE REGELING VOUCHERS: BTW BEPALEN (09-09-2019)
GEEN PENSIOENOPBOUW MEER IN EIGEN BEHEER, WAT NU? (09-09-2019)
INVESTEREN IN ZONNEPANELEN BLIJFT FISCAAL AANTREKKELIJK (29-08-2019)
SCHULDEISERS EN KENNELIJK ONBEHOORLIJK BESTUUR (29-08-2019)
ANBI’S HUIVERIG VOOR AUTOMATISCH DOORGEVEN DONATIES AAN FISCUS (19-07-2019)
MASSALE SCHENDING PRIVACYREGELS BIJ 'NO DEAL'-BREXIT DREIGT VOOR MKB (19-07-2019)
BTW TER ZAKE VAN CATERINGKOSTEN (04-07-2019)
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 ZELFS VOOR EIGENWONINGEXPERTS EEN UITDAGING (28-06-2019)
OVERWERK COMPENSEREN DOOR MIDDEL VAN TIJD VOOR TIJD: GEEN VRIJHEID BLIJHEID (28-06-2019)
FINANCIERING VIA CROWDFUNDING? DENK OOK AAN DE FISCALE CONSEQUENTIES (24-05-2019)
AANVRAAG COMPENSATIEREGELING TRANSITIEVERGOEDING MOGELIJK VANAF 2020 (24-05-2019)
FISCUS MOET BSN VAN ZZP’ER VOOR 2020 UIT HET BTW-NUMMER HALEN (04-04-2019)
BOX 3 OP BASIS VAN WERKELIJK RENDEMENT KOMT NIET VAN DE GROND (03-04-2019)
SPOEDREPARATIE FISCALE EENHEID: VAN KROONJUWEEL TOT ROESTIGE KETTING (03-04-2019)
STEEDS MEER ZZP’ERS VERDIENEN TE WEINIG OM INKOMSTENBELASTING AF TE DRAGEN (13-03-2019)
KLEINE BEDRIJVEN KRIJGEN HET MINST VAAK EXTERNE FINANCIERING (13-03-2019)
VERSOBERING SUBSIDIE ZONNEPANELEN EEN JAAR UITGESTELD (26-02-2019)
GELD LENEN: LAAGSTE RENTE BIJ PERSOONLIJKE LENING (20-02-2019)
“KABINET MOET DEZE REGEERPERIODE DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK NÓG VERDER BEPERKEN” (20-02-2019)
CPB: INNOVATIESUBSIDIES BEVOORDELEN GROTE BEDRIJVEN (07-02-2019)
OZB STIJGT IN 2019 GEMIDDELD 2,2 PROCENT (07-02-2019)
EENMANSZAKEN KRIJGEN IN 2020 EEN NIEUW BTW-NUMMER (22-01-2019)
EVALUATIE MIDDELING: REGELING MOET MAKKELIJKER (22-01-2019)
BELASTINGDIENST KOMT IN 2019 MET NIEUW PORTAAL VOOR ONDERNEMERS (16-01-2019)
ONDERNEMERS VERWACHTEN IN 2019 MEER OMZET, PERSONEEL EN INVESTERINGEN (16-01-2019)
OPBRENGST BTW GROEIT IN 50 JAAR NAAR 53 MILJARD (11-01-2019)
AANSLAGBILJET VOORLOPIGE AANSLAG VENNOOTSCHAPSBELASTING WIJZIGT (11-01-2019)
VERMOGENSBELASTING GAAT IN 2019 OMLAAG (16-10-2018)
MET TERUGWERKENDE KRACHT BTW ZONNEPANELEN TERUGVRAGEN (16-10-2018)
FISCALE ONGELIJKHEID TUSSEN EEN- EN TWEEVERDIENERS (20-09-2018)
NEDERLAND OP ÉÉN NA DUURSTE LAND IN EUROPA VOOR AUTOBEZITTERS (20-09-2018)
VERSOBERING 30%-REGELING HOUDT STAND (22-08-2018)
OESO: ‘BOUW BELASTINGVOORDELEN ZZP’ERS AF’ (22-08-2018)
SKYBOX NIET AFTREKBAAR VOOR DE BELASTING (16-08-2018)
HUIZENBEZITTERS BETALEN TEVEEL BIJ VERVROEGD AFLOSSEN HYPOTHEEK (16-08-2018)
VAKANTIE EN DE AUTO VAN DE ZAAK (14-08-2018)
NIEUWE WETGEVING ZZP’ERS LAAT NOG OP ZICH WACHTEN (14-08-2018)
WIEBES WIL TERUGLEVERSUBSIDIE VOOR DUURZAME ENERGIE (06-08-2018)
TECHBEDRIJVEN: ‘HERZIE BEPERKING LOOPTIJD 30%-REGELING’ (06-08-2018)
KABINET WIL COMPENSATIEREGELING VOOR GEDUPEERDE ONDERNEMERS (03-08-2018)
MINDER BEDRIJVEN GEBRUIKEN INNOVATIEREGELING (03-08-2018)
KABINET KOMT IN ACTIE TEGEN PROBLEMATISCHE SCHULDEN (02-08-2018)
FISCUS WIJST BEZWAREN WEGENS GERING PRIVÉGEBRUIK AUTO ALLEMAAL AF (02-08-2018)
PRIJZEN HUURWONINGEN IN VRIJE SECTOR WEER FORS OMHOOG (30-07-2018)
FORSE VERSCHILLEN IN BELASTINGHEFFING BIJ OVERDRACHT FAMILIEBEDRIJVEN (30-07-2018)
Toeslagen bij samenwoning met niet-partner (23-05-2018)