GEEN PENSIOENOPBOUW MEER IN EIGEN BEHEER, WAT NU? (09-09-2019)

Er is al veel over gezegd, de Wet uitfasering Pensioen in eigen beheer. De Directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag per 2017 geen pensioen meer opbouwen binnen de eigen BV. Als het goed is heeft de DGA reeds een keuze gemaakt met betrekking tot het pensioenkapitaal wat deze heeft opgebouwd binnen de BV. Kort gezegd zijn de keuzes: bevriezen, omzetten of afkopen.

Let op: na 2019 onzuivere pensioenregeling
Mocht de DGA dit nog niet gedaan hebben, dan heeft deze nog tot eind 2019 de tijd om dit te regelen. Wordt er niets aangepast? Dan leidt dit tot een onzuivere pensioenregeling met als gevolg onmiddellijke belastingbetaling over de commerciële (hoge) waarde van de pensioenaanspraak in box 1, met daarbovenop 20% revisierente boete.

Dan is natuurlijk de vraag, wat nu? Ook de DGA wil graag genieten van een zorgeloze oude dag onder een parasol in de zon. Maar wat zijn nu de alternatieven om een pensioeninkomen bij elkaar te sparen?

Sparen
De DGA kan natuurlijk gaan sparen. Het is tegenwoordig een luxe om dit tegen een gegarandeerd rendement te doen, gezien de lage rentestand waarmee wij al ruime tijd te maken hebben. Velen ontkomen er niet aan om zich te verdiepen in beleggingen om zo mogelijk een hoger rendement te behalen.

Wat de juiste keuze voor uw cliënt is, heeft te maken met het kapitaal wat er bij elkaar gespaard moet worden, en welke termijn uw cliënt daarvoor in gedachten heeft. Dit is voor iedereen een persoonlijke afweging.

Sparen kan gedaan worden op drie manieren:

1. In privé, box 3
Dit is een redelijk eenvoudige manier van sparen, omdat hiervoor alleen een bankrekening geopend hoeft te worden. Er kan ongelimiteerd gespaard worden, het vermogen wat boven de heffingsvrije grens in box 3 valt, is belast. Fiscaal vriendelijk is het dus niet wanneer de DGA van plan is een aardig kapitaal bij elkaar te sparen.

2. In privé, box 1
Dit is de fiscaal vriendelijkere manier van sparen, de fiscus spaart namelijk mee. Dit noemen wij lijfrente sparen. Van het netto vermogen wordt de premie voor de opbouw van een lijfrentekapitaal ingelegd. Tijdens de premiebetalende opbouwfase mogen de jaarpremies afgetrokken worden in de aangifte Inkomstenbelasting. Tijdens deze fase is het lijfrentekapitaal vrijgesteld van box 3 belasting, de vermogensrendementsbelasting.

Pas wanneer het kapitaal uitgekeerd wordt zijn de uitkeringen belast. De spaarder heeft dan in veel gevallen de AOW-leeftijd al bereikt, op dat moment wordt de belastingdruk minder door het vervallen van de premies volksverzekeringen. Daarnaast wordt de belasting uitgesmeerd over de uitkeringsperiode, waardoor er gespreid belasting betaald wordt. De duur van de uitkeringen bepaalt de spaarder, onder voorwaarden, zelf. Kortom: een fiscaalvriendelijk product, waarbij de spaarder nog redelijk de touwtjes in eigen handen heeft. Nadeel is dat er niet onbeperkt premies ingelegd mogen worden.

3. In de BV, box 2
Deze oplossing geldt alleen voor de vermogenden onder de DGA’s. Wanneer er reeds een substantieel vermogen in box 3 bij elkaar gespaard is, dan kan het voordelig zijn om dit kapitaal over te hevelen naar de eigen BV van de DGA of kan er een zogenaamde Spaar BV opgericht worden. Binnen de BV stijgt het aandelenkapitaal en dit wordt volgestort met box 3 vermogen. Door de verplaatsing van het vermogen van box 3 naar box 2 zal niet het gehele saldo belast worden, maar alleen het rendement over dit saldo. Hierover wordt 19% vennootschapsbelasting geheven (25% bij winst boven € 200.000). Wanneer de BV vervolgens het resultaat als dividend uitkeert aan de aandeelhouder, moet er 25% inkomstenbelasting betaald worden in box 2.

Ter verduidelijking een rekenvoorbeeld:
Een BV heeft een vermogen van € 600.000 en maakt 2,5% rendement, de belaste winst is dan € 15.000. De vennootschapsbelasting bedraagt 19% over € 15.000 = € 2.850. Over het restant van € 12.150 wordt vervolgens 25% aanmerkelijk belangbelasting geheven, € 3.037. Het netto resultaat bedraagt € 9.113. Wanneer u deze € 600.000 inclusief € 15.000 rendement in box 3 gehouden zou hebben dan zou u hierover ca. € 9.494 vermogensrendementsbelasting betaald hebben. De DGA behaalt hier dus een voordeel van € 3.607.

Weet dat er ook nadelen kleven aan sparen in box 2. Er worden kosten gerekend voor het oprichten van een Spaar BV, daarnaast geldt er een jaarlijkse plicht om een jaarrekening en een aangifte vennootschapsbelasting op te stellen. Door de publicatieplicht van de jaarcijfers wordt het vermogen in de BV ook voor derden zichtbaar. Wanneer de marktrente stijgt dan wordt het voordeel wat behaalt wordt in box 2 minder voordelig. Kortom, er zijn voordelen te behalen met deze spaarvorm, echter het is de vraag of deze opwegen tegen de nadelen.

Wanneer de DGA kiest voor een van deze spaarvormen, wees er dan van bewust dat er dan nog niets geregeld is inzake het nabestaandenpensioen en het risico van arbeidsongeschiktheid. Indien nodig zal de DGA deze risico’s apart moeten afdekken.

Verzekerde pensioenregeling
Het is altijd al mogelijk geweest dat de DGA pensioen opbouwt in een verzekerde pensioenregeling bij een pensioenuitvoerder. Binnen een pensioenregeling kan de DGA, binnen fiscale normen, bepalen hoeveel pensioen er opgebouwd wordt en welke risico’s er worden afgedekt. Denk hierbij aan het risico van overlijden en de premievoortzetting bij arbeidsongeschiktheid. Het assortiment pensioenregelingen voor de DGA is tegenwoordig vooral gericht op het behalen van rendement op de ingelegde premies middels beleggen. Gezien de lage rentestand waar wij al geruime tijd mee te kampen hebben kan dit gunstig zijn. Het voordeel van een verzekerde pensioenregeling is dat het een stok achter de deur is voor wat betreft de premiebetaling, deze moet in termijnen afgedragen worden aan de pensioenuitvoerder.

Kortom, de DGA heeft momenteel wat afwegingen te maken met betrekking tot de pensioenopbouw. Er zijn nog voldoende mogelijkheden, de vraag is welke vorm(en) het beste bij uw cliënt past.

Bron: Judith Schwartz, Fiduce Pensioenadviseurs

Alle nieuwsberichten

Meer geld in 2023 voor milieuvriendelijke investeringen (17-01-2023)
Verhoging overdrachtsbelasting treft vooral verkeerde groep (10-01-2023)
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 (02-01-2023)
Weinig steun voor ondernemers met coronabelastingschuld (14-07-2022)
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register (14-07-2022)
Onbeperkte verliesverrekening toch niet onbeperkt? (14-04-2022)
Belasting omhoog voor beoefenaars vrije beroepen en ondernemers (14-04-2022)
Kabinet, verhoog nu de onbelaste kilometervergoeding! (07-04-2022)
Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022 (05-04-2022)
Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente (05-04-2022)
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken (28-03-2022)
Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022 (28-03-2022)
De inkomstenbelastingaangifte 2021: met deze drie corona-effecten moet je als ondernemer rekening houden (11-03-2022)
Ondernemers splitsen bv’s om van verruimde opstaptarief te profiteren (03-12-2021)
De tweetrapsmaking: wanneer wel en wanneer niet? (03-12-2021)
12de verjaardag geen fiscaal feest (14-10-2021)
Verplichting vanaf 1 januari 2021: vergeet de aangifte overdrachtsbelasting niet! (14-10-2021)
Kwart betaalt te veel belasting (08-10-2021)
Eigen bijdrage en btw (08-10-2021)
ZORGPLICHT BIJ AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK (05-03-2021)
E-COMMERCE EN BTW: DE WIJZIGINGEN GAAN DOOR PER 1 JULI 2021 (05-03-2021)
CORONASTEUNPAKKET: DIT MOET JE WETEN (23-02-2021)
RENDEMENT BEHALEN MET VOORLOPIGE AANSLAGEN IB EN VPB (17-02-2021)
WKR IN 2021: DIT VERANDERT ER (17-02-2021)
CORONAZAKEN: ACCOUNTANTSKAMER BEREIDT ZICH VOOR (15-02-2021)
NIEUWE BTW-REGELS VOOR ONLINE WINKELS EN PLATFORMS (15-02-2021)
CHEATSHEET FISCAAL 2021: NOG ÉÉN KEER ALLES WAT JE MOET WETEN (04-01-2021)
ZZP-MUSICUS IS EIGENLIJK IN LOONDIENST OORDEELT DE RECHTBANK (25-09-2020)
HYPOTHEEK TWEEVERDIENERS STIJGT VANAF 2021 (25-09-2020)
FORMULIER ALS TIJDELIJKE OPLOSSING VOOR EHERKENNINGPROBLEMATIEK (19-08-2020)
NIET VERTROUWEN, WEL CONTROLEREN (19-08-2020)
KENT U DE KOSTEN VAN VERZUIM? (16-06-2020)
CORONAVIRUS: VERLENGING EN UITBREIDING NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE (16-06-2020)
ONBELASTE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN IN DE CORONACRISIS (16-06-2020)
WAT ZIJN DE FISCALE GEVOLGEN VAN CORONA – EN EEN OPROEP AAN DE BELASTINGDIENST (20-03-2020)
OVERZICHT PAKKET KABINETSMAATREGELEN VOOR BANEN EN ECONOMIE (20-03-2020)
SNEL EXTRA FINANCIËLE STEUN VOOR ONDERNEMERS (17-03-2020)
BETALINGSPROBLEMEN DOOR CORONAVIRUS? UITSTEL VAN BETALING MOGELIJK VOOR ONDERNEMERS INCLUSIEF ZZP’ERS (17-03-2020)
WEDEROM KRITIEK OP FISCUS VANWEGE E-HERKENNING (07-02-2020)
VATTENFALL: ‘NEDERLAND MOET ENERGIEBELASTING AFSCHAFFEN’ (07-02-2020)
MENINGEN ZIJN VERDEELD OVER BTW-VRIJSTELLING (16-01-2020)
CONTROLE OP ANBI-STATUS SCHIET TEKORT (16-01-2020)
HEEFT DE MIDDELINGSREGELING NOG TOEKOMST? (09-12-2019)
AIRBNB NOOPT WETGEVER TOT UPDATEN INKOMSTENBELASTING (09-12-2019)
5 ZAKEN DIE U MOET WETEN OVER HET BELASTINGPLAN 2020 (08-11-2019)
VAN DE KOR NAAR DE OVOB, WIL JE DAT WEL? (08-11-2019)
HITTERECORD, ZONNEPANELEN EN BTW (11-10-2019)
BELASTINGDIENST GEEFT EENMANSZAKEN NIEUW BTW-IDENTIFICATIENUMMER (11-10-2019)
BELASTINGDIENST KOMT MET VIER TIPS OVER DE VERNIEUWDE KOR (03-10-2019)
WAT HOUDT DE NIEUWE KLEINE ONDERNEMERSREGELING IN? (03-10-2019)
5 TIPS: OPTIMAAL GEBRUIK AFSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN BEDRIJFSPAND (16-09-2019)
EXCESSIEF LENEN BIJ DE EIGEN BV? U WORDT DUBBEL BELAST! (16-09-2019)
VERHARDING RELATIE TUSSEN BELASTINGDIENST EN BELASTINGADVISEURS (12-09-2019)
SUBSIDIE EN HET TERUGVRAGEN VAN BTW, MEER DUIDELIJKHEID? (12-09-2019)
NIEUWE REGELING VOUCHERS: BTW BEPALEN (09-09-2019)
GEEN PENSIOENOPBOUW MEER IN EIGEN BEHEER, WAT NU? (09-09-2019)
INVESTEREN IN ZONNEPANELEN BLIJFT FISCAAL AANTREKKELIJK (29-08-2019)
SCHULDEISERS EN KENNELIJK ONBEHOORLIJK BESTUUR (29-08-2019)
ANBI’S HUIVERIG VOOR AUTOMATISCH DOORGEVEN DONATIES AAN FISCUS (19-07-2019)
MASSALE SCHENDING PRIVACYREGELS BIJ 'NO DEAL'-BREXIT DREIGT VOOR MKB (19-07-2019)
BTW TER ZAKE VAN CATERINGKOSTEN (04-07-2019)
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 ZELFS VOOR EIGENWONINGEXPERTS EEN UITDAGING (28-06-2019)
OVERWERK COMPENSEREN DOOR MIDDEL VAN TIJD VOOR TIJD: GEEN VRIJHEID BLIJHEID (28-06-2019)
FINANCIERING VIA CROWDFUNDING? DENK OOK AAN DE FISCALE CONSEQUENTIES (24-05-2019)
AANVRAAG COMPENSATIEREGELING TRANSITIEVERGOEDING MOGELIJK VANAF 2020 (24-05-2019)
FISCUS MOET BSN VAN ZZP’ER VOOR 2020 UIT HET BTW-NUMMER HALEN (04-04-2019)
BOX 3 OP BASIS VAN WERKELIJK RENDEMENT KOMT NIET VAN DE GROND (03-04-2019)
SPOEDREPARATIE FISCALE EENHEID: VAN KROONJUWEEL TOT ROESTIGE KETTING (03-04-2019)
STEEDS MEER ZZP’ERS VERDIENEN TE WEINIG OM INKOMSTENBELASTING AF TE DRAGEN (13-03-2019)
KLEINE BEDRIJVEN KRIJGEN HET MINST VAAK EXTERNE FINANCIERING (13-03-2019)
VERSOBERING SUBSIDIE ZONNEPANELEN EEN JAAR UITGESTELD (26-02-2019)
GELD LENEN: LAAGSTE RENTE BIJ PERSOONLIJKE LENING (20-02-2019)
“KABINET MOET DEZE REGEERPERIODE DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK NÓG VERDER BEPERKEN” (20-02-2019)
CPB: INNOVATIESUBSIDIES BEVOORDELEN GROTE BEDRIJVEN (07-02-2019)
OZB STIJGT IN 2019 GEMIDDELD 2,2 PROCENT (07-02-2019)
EENMANSZAKEN KRIJGEN IN 2020 EEN NIEUW BTW-NUMMER (22-01-2019)
EVALUATIE MIDDELING: REGELING MOET MAKKELIJKER (22-01-2019)
BELASTINGDIENST KOMT IN 2019 MET NIEUW PORTAAL VOOR ONDERNEMERS (16-01-2019)
ONDERNEMERS VERWACHTEN IN 2019 MEER OMZET, PERSONEEL EN INVESTERINGEN (16-01-2019)
OPBRENGST BTW GROEIT IN 50 JAAR NAAR 53 MILJARD (11-01-2019)
AANSLAGBILJET VOORLOPIGE AANSLAG VENNOOTSCHAPSBELASTING WIJZIGT (11-01-2019)
VERMOGENSBELASTING GAAT IN 2019 OMLAAG (16-10-2018)
MET TERUGWERKENDE KRACHT BTW ZONNEPANELEN TERUGVRAGEN (16-10-2018)
FISCALE ONGELIJKHEID TUSSEN EEN- EN TWEEVERDIENERS (20-09-2018)
NEDERLAND OP ÉÉN NA DUURSTE LAND IN EUROPA VOOR AUTOBEZITTERS (20-09-2018)
VERSOBERING 30%-REGELING HOUDT STAND (22-08-2018)
OESO: ‘BOUW BELASTINGVOORDELEN ZZP’ERS AF’ (22-08-2018)
SKYBOX NIET AFTREKBAAR VOOR DE BELASTING (16-08-2018)
HUIZENBEZITTERS BETALEN TEVEEL BIJ VERVROEGD AFLOSSEN HYPOTHEEK (16-08-2018)
VAKANTIE EN DE AUTO VAN DE ZAAK (14-08-2018)
NIEUWE WETGEVING ZZP’ERS LAAT NOG OP ZICH WACHTEN (14-08-2018)
WIEBES WIL TERUGLEVERSUBSIDIE VOOR DUURZAME ENERGIE (06-08-2018)
TECHBEDRIJVEN: ‘HERZIE BEPERKING LOOPTIJD 30%-REGELING’ (06-08-2018)
KABINET WIL COMPENSATIEREGELING VOOR GEDUPEERDE ONDERNEMERS (03-08-2018)
MINDER BEDRIJVEN GEBRUIKEN INNOVATIEREGELING (03-08-2018)
KABINET KOMT IN ACTIE TEGEN PROBLEMATISCHE SCHULDEN (02-08-2018)
FISCUS WIJST BEZWAREN WEGENS GERING PRIVÉGEBRUIK AUTO ALLEMAAL AF (02-08-2018)
PRIJZEN HUURWONINGEN IN VRIJE SECTOR WEER FORS OMHOOG (30-07-2018)
FORSE VERSCHILLEN IN BELASTINGHEFFING BIJ OVERDRACHT FAMILIEBEDRIJVEN (30-07-2018)
Toeslagen bij samenwoning met niet-partner (23-05-2018)