Handhaving Belastingdienst bij Wet DBA en Wet IB 2001 (28-09-2017)

Hoe zit het met het handhavingsbeleid van de Belastingdienst ten aanzien van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de implementatieperiode daarvan in verhouding tot de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001)?

De VAR is op 1 mei 2016 komen te vervallen en vervangen door de Wet DBA. Op 1 mei 2016 is de implementatieperiode van de Wet DBA gestart.

Implementatiefase
Tijdens de implementatiefase hanteert de Belastingdienst een “terughoudend handhavingsbeleid” en “biedt de helpende hand bij implementatie”. Deze fase zou aanvankelijk een jaar duren en !open tot 1 mei 2017. Deze fase is inmiddels echter verlengd tot 1 juli 2018. Ook is aangegeven dat de Wet DBA tot 1 juli 2018 niet zal worden gehandhaafd. Dit geldt echter niet voor de evident kwaadwillenden.

Bronbeoordeling en Wet DBA
Bronbeoordeling houdt in de eerste plaats in dat beoordeeld wordt of er sprake is van een bron van inkomen. Een dergelijke beoordeling is bijvoorbeeld relevant als een belastingplichtige structureel verliezen presenteert. Deze beoordeling raakt de Wet DBA dus niet.

Bij de Wet DBA gaat het om de beoordeling van een arbeidsrelatie, waarbij de centrale vraag is of in het concrete geval al dan niet sprake is van een dienstbetrekking.

Bronbeoordeling wordt echter ook wel gebruikt als aanduiding voor de beoordeling welke bron in het specifieke geval aan de orde is. Deze beoordeling – ‘bronkwalificatie’ – kan de implementatiefase van de Wet DBA wel raken.

Heffing inkomstenbelasting
Als tijdens de heffingsfase in de inkomstenbelasting het ondernemerschap wordt onderzocht omdat de aangifte of daaromheen liggende informatie daartoe aanleiding geeft, kan daaruit de conclusie volgen dat daarvan geen sprake is. Dat kan zijn omdat er geen sprake is van een bron van inkomen (bronbeoordeling) of omdat er geen sprake is van ondernemerschap (bronkwalificatie).

Ondernemerscheck
Als uitgangspunt geldt dat de Belastingdienst bij bronbeoordeling de daarbij behorende correcties aanbrengt. De recent ontwikkelde ondernemerscheck, www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl, kan eraan bijdragen dat belastingplichtigen zich niet ten onrechte als ondernemer aanmelden of zich zodanig ontwikkelen dat zij wel als ondernemer kwalificeren. Dit punt raakt de Wet DBA niet.

Bronkwalificatie
Mocht daarnaast tijdens het onderzoek het vermoeden ontstaan dat sprake is van een andere bron dan gepresenteerd (bronkwalificatie), bijvoorbeeld loon uit dienstbetrekking, dan raakt dat in de belastingjaren 2016 en 2017 wel aan de Wet DBA en aan het handhavingsbeleid zoals dat tot 1 juli 2018 geldt.

Resultaat uit overige werkzaamheden (row)
Voor de conclusie dat sprake is van loon uit dienstbetrekking zal doorgaans noodzakelijk zijn om ook onderzoek te doen bij de opdrachtgever. Zo ver gaat de Belastingdienst in de implementatiefase niet. Dat betekent dat bij het oordeel dat geen sprake is van ondernemerschap in het kader van bronkwalificatie het standpunt wordt ingenomen dat sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden (row).

Dienstbetrekking
Alleen als zonder nader onderzoek overduidelijk is dat sprake is van een dienstbetrekking (zoals bij sommige fictieve dienstbetrekkingen het geval kan zijn), kan het standpunt worden ingenomen dat sprake is van loon uit dienstbetrekking.

Mocht de belastingplichtige zijn standpunt hebben gebaseerd op een modelovereenkomst, zal de Belastingdienst de helpende hand bieden door te wijzen op de verschillen tussen de modelovereenkomst en de werkelijke werkwijze, eventueel met behulp van de ondernemerscheck. Mogelijk kan belastingplichtige dan overgaan tot aanpassingen waardoor wel het beoogde doel wordt bereikt.

Controle van zzp’er
De bronbeoordeling in de inkomstenbelasting kan aan de orde komen bij een controle van een zzp’er. Tijdens de implementatiefase (1 mei 2016 -1 juli 2018) legt de Belastingdienst daarbij niet de nadruk op de bronkwalificatie waar dit de Wet DBA raakt. Daar waar de bronbeoordeling gepaard gaat met bronkwalificatie wordt de daaruit voortvloeiende conclusie naar zijn fiscale gevolgen uitgewerkt, waarbij net als bij de heffing geldt dat de Belastingdienst in DBA-gevallen de helpende hand biedt.

Wat betekent niet-naheffen in LH voor IH van zzp’er?
Voor de loonheffingen is beslist dat de Belastingdienst niet naheft over de implementatieperiode (tenzij evident kwaadwillend), maar wat te doen tot 1 juli 2018 in de inkomensheffing (belastingjaren 2016 en 2017) bij de zzp’er bij de conclusies dat geen sprake is van winst uit onderneming. Zijn de inkomsten dan altijd resultaat uit overige werkzaamheden en wordt niet onderzocht of sprake is van een dienstbetrekking?

Gezien het doel (gewenning) en de doelgroep van het begunstigende beleid (opdrachtgever en opdrachtnemer) ligt het voor de hand dat dit beleid ook betrekking heeft op de IH. De Belastingdienst doet daarom geen onderzoek naar het bestaan van een dienstbetrekking. Als geen sprake is van winst uit onderneming zal de bron van inkomen gecorrigeerd worden in resultaat uit overige werkzaamheden (row).

Voor het onderzoek naar het bestaan van een dienstbetrekking is meer nodig dan alleen een beoordeling van de aangifte IH (met name onderzoek bij de opdrachtgever) en die stap wordt dus tot 1 juli 2018 niet gezet.

Effect van correctie naar row is doorgaans dat de ondernemersfaciliteiten worden gecorrigeerd, maar men wel kostenaftrek overhoudt.

Bron: SalarisNet

Alle nieuwsberichten

Meer geld in 2023 voor milieuvriendelijke investeringen (17-01-2023)
Verhoging overdrachtsbelasting treft vooral verkeerde groep (10-01-2023)
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 (02-01-2023)
Weinig steun voor ondernemers met coronabelastingschuld (14-07-2022)
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register (14-07-2022)
Onbeperkte verliesverrekening toch niet onbeperkt? (14-04-2022)
Belasting omhoog voor beoefenaars vrije beroepen en ondernemers (14-04-2022)
Kabinet, verhoog nu de onbelaste kilometervergoeding! (07-04-2022)
Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022 (05-04-2022)
Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente (05-04-2022)
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken (28-03-2022)
Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022 (28-03-2022)
De inkomstenbelastingaangifte 2021: met deze drie corona-effecten moet je als ondernemer rekening houden (11-03-2022)
Ondernemers splitsen bv’s om van verruimde opstaptarief te profiteren (03-12-2021)
De tweetrapsmaking: wanneer wel en wanneer niet? (03-12-2021)
12de verjaardag geen fiscaal feest (14-10-2021)
Verplichting vanaf 1 januari 2021: vergeet de aangifte overdrachtsbelasting niet! (14-10-2021)
Kwart betaalt te veel belasting (08-10-2021)
Eigen bijdrage en btw (08-10-2021)
ZORGPLICHT BIJ AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK (05-03-2021)
E-COMMERCE EN BTW: DE WIJZIGINGEN GAAN DOOR PER 1 JULI 2021 (05-03-2021)
CORONASTEUNPAKKET: DIT MOET JE WETEN (23-02-2021)
RENDEMENT BEHALEN MET VOORLOPIGE AANSLAGEN IB EN VPB (17-02-2021)
WKR IN 2021: DIT VERANDERT ER (17-02-2021)
CORONAZAKEN: ACCOUNTANTSKAMER BEREIDT ZICH VOOR (15-02-2021)
NIEUWE BTW-REGELS VOOR ONLINE WINKELS EN PLATFORMS (15-02-2021)
CHEATSHEET FISCAAL 2021: NOG ÉÉN KEER ALLES WAT JE MOET WETEN (04-01-2021)
ZZP-MUSICUS IS EIGENLIJK IN LOONDIENST OORDEELT DE RECHTBANK (25-09-2020)
HYPOTHEEK TWEEVERDIENERS STIJGT VANAF 2021 (25-09-2020)
FORMULIER ALS TIJDELIJKE OPLOSSING VOOR EHERKENNINGPROBLEMATIEK (19-08-2020)
NIET VERTROUWEN, WEL CONTROLEREN (19-08-2020)
KENT U DE KOSTEN VAN VERZUIM? (16-06-2020)
CORONAVIRUS: VERLENGING EN UITBREIDING NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE (16-06-2020)
ONBELASTE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN IN DE CORONACRISIS (16-06-2020)
WAT ZIJN DE FISCALE GEVOLGEN VAN CORONA – EN EEN OPROEP AAN DE BELASTINGDIENST (20-03-2020)
OVERZICHT PAKKET KABINETSMAATREGELEN VOOR BANEN EN ECONOMIE (20-03-2020)
SNEL EXTRA FINANCIËLE STEUN VOOR ONDERNEMERS (17-03-2020)
BETALINGSPROBLEMEN DOOR CORONAVIRUS? UITSTEL VAN BETALING MOGELIJK VOOR ONDERNEMERS INCLUSIEF ZZP’ERS (17-03-2020)
WEDEROM KRITIEK OP FISCUS VANWEGE E-HERKENNING (07-02-2020)
VATTENFALL: ‘NEDERLAND MOET ENERGIEBELASTING AFSCHAFFEN’ (07-02-2020)
MENINGEN ZIJN VERDEELD OVER BTW-VRIJSTELLING (16-01-2020)
CONTROLE OP ANBI-STATUS SCHIET TEKORT (16-01-2020)
HEEFT DE MIDDELINGSREGELING NOG TOEKOMST? (09-12-2019)
AIRBNB NOOPT WETGEVER TOT UPDATEN INKOMSTENBELASTING (09-12-2019)
5 ZAKEN DIE U MOET WETEN OVER HET BELASTINGPLAN 2020 (08-11-2019)
VAN DE KOR NAAR DE OVOB, WIL JE DAT WEL? (08-11-2019)
HITTERECORD, ZONNEPANELEN EN BTW (11-10-2019)
BELASTINGDIENST GEEFT EENMANSZAKEN NIEUW BTW-IDENTIFICATIENUMMER (11-10-2019)
BELASTINGDIENST KOMT MET VIER TIPS OVER DE VERNIEUWDE KOR (03-10-2019)
WAT HOUDT DE NIEUWE KLEINE ONDERNEMERSREGELING IN? (03-10-2019)
5 TIPS: OPTIMAAL GEBRUIK AFSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN BEDRIJFSPAND (16-09-2019)
EXCESSIEF LENEN BIJ DE EIGEN BV? U WORDT DUBBEL BELAST! (16-09-2019)
VERHARDING RELATIE TUSSEN BELASTINGDIENST EN BELASTINGADVISEURS (12-09-2019)
SUBSIDIE EN HET TERUGVRAGEN VAN BTW, MEER DUIDELIJKHEID? (12-09-2019)
NIEUWE REGELING VOUCHERS: BTW BEPALEN (09-09-2019)
GEEN PENSIOENOPBOUW MEER IN EIGEN BEHEER, WAT NU? (09-09-2019)
INVESTEREN IN ZONNEPANELEN BLIJFT FISCAAL AANTREKKELIJK (29-08-2019)
SCHULDEISERS EN KENNELIJK ONBEHOORLIJK BESTUUR (29-08-2019)
ANBI’S HUIVERIG VOOR AUTOMATISCH DOORGEVEN DONATIES AAN FISCUS (19-07-2019)
MASSALE SCHENDING PRIVACYREGELS BIJ 'NO DEAL'-BREXIT DREIGT VOOR MKB (19-07-2019)
BTW TER ZAKE VAN CATERINGKOSTEN (04-07-2019)
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 ZELFS VOOR EIGENWONINGEXPERTS EEN UITDAGING (28-06-2019)
OVERWERK COMPENSEREN DOOR MIDDEL VAN TIJD VOOR TIJD: GEEN VRIJHEID BLIJHEID (28-06-2019)
FINANCIERING VIA CROWDFUNDING? DENK OOK AAN DE FISCALE CONSEQUENTIES (24-05-2019)
AANVRAAG COMPENSATIEREGELING TRANSITIEVERGOEDING MOGELIJK VANAF 2020 (24-05-2019)
FISCUS MOET BSN VAN ZZP’ER VOOR 2020 UIT HET BTW-NUMMER HALEN (04-04-2019)
BOX 3 OP BASIS VAN WERKELIJK RENDEMENT KOMT NIET VAN DE GROND (03-04-2019)
SPOEDREPARATIE FISCALE EENHEID: VAN KROONJUWEEL TOT ROESTIGE KETTING (03-04-2019)
STEEDS MEER ZZP’ERS VERDIENEN TE WEINIG OM INKOMSTENBELASTING AF TE DRAGEN (13-03-2019)
KLEINE BEDRIJVEN KRIJGEN HET MINST VAAK EXTERNE FINANCIERING (13-03-2019)
VERSOBERING SUBSIDIE ZONNEPANELEN EEN JAAR UITGESTELD (26-02-2019)
GELD LENEN: LAAGSTE RENTE BIJ PERSOONLIJKE LENING (20-02-2019)
“KABINET MOET DEZE REGEERPERIODE DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK NÓG VERDER BEPERKEN” (20-02-2019)
CPB: INNOVATIESUBSIDIES BEVOORDELEN GROTE BEDRIJVEN (07-02-2019)
OZB STIJGT IN 2019 GEMIDDELD 2,2 PROCENT (07-02-2019)
EENMANSZAKEN KRIJGEN IN 2020 EEN NIEUW BTW-NUMMER (22-01-2019)
EVALUATIE MIDDELING: REGELING MOET MAKKELIJKER (22-01-2019)
BELASTINGDIENST KOMT IN 2019 MET NIEUW PORTAAL VOOR ONDERNEMERS (16-01-2019)
ONDERNEMERS VERWACHTEN IN 2019 MEER OMZET, PERSONEEL EN INVESTERINGEN (16-01-2019)
OPBRENGST BTW GROEIT IN 50 JAAR NAAR 53 MILJARD (11-01-2019)
AANSLAGBILJET VOORLOPIGE AANSLAG VENNOOTSCHAPSBELASTING WIJZIGT (11-01-2019)
VERMOGENSBELASTING GAAT IN 2019 OMLAAG (16-10-2018)
MET TERUGWERKENDE KRACHT BTW ZONNEPANELEN TERUGVRAGEN (16-10-2018)
FISCALE ONGELIJKHEID TUSSEN EEN- EN TWEEVERDIENERS (20-09-2018)
NEDERLAND OP ÉÉN NA DUURSTE LAND IN EUROPA VOOR AUTOBEZITTERS (20-09-2018)
VERSOBERING 30%-REGELING HOUDT STAND (22-08-2018)
OESO: ‘BOUW BELASTINGVOORDELEN ZZP’ERS AF’ (22-08-2018)
SKYBOX NIET AFTREKBAAR VOOR DE BELASTING (16-08-2018)
HUIZENBEZITTERS BETALEN TEVEEL BIJ VERVROEGD AFLOSSEN HYPOTHEEK (16-08-2018)
VAKANTIE EN DE AUTO VAN DE ZAAK (14-08-2018)
NIEUWE WETGEVING ZZP’ERS LAAT NOG OP ZICH WACHTEN (14-08-2018)
WIEBES WIL TERUGLEVERSUBSIDIE VOOR DUURZAME ENERGIE (06-08-2018)
TECHBEDRIJVEN: ‘HERZIE BEPERKING LOOPTIJD 30%-REGELING’ (06-08-2018)
KABINET WIL COMPENSATIEREGELING VOOR GEDUPEERDE ONDERNEMERS (03-08-2018)
MINDER BEDRIJVEN GEBRUIKEN INNOVATIEREGELING (03-08-2018)
KABINET KOMT IN ACTIE TEGEN PROBLEMATISCHE SCHULDEN (02-08-2018)
FISCUS WIJST BEZWAREN WEGENS GERING PRIVÉGEBRUIK AUTO ALLEMAAL AF (02-08-2018)
PRIJZEN HUURWONINGEN IN VRIJE SECTOR WEER FORS OMHOOG (30-07-2018)
FORSE VERSCHILLEN IN BELASTINGHEFFING BIJ OVERDRACHT FAMILIEBEDRIJVEN (30-07-2018)
Toeslagen bij samenwoning met niet-partner (23-05-2018)