Minimumloon in 2023 en 2024: wat je moet weten als werkgever (16-11-2023)

Op 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon met maar liefst 10,15 procent gestegen. En per 1 juli 2023 is het minimumloon weer verhoogd. In 2024 gaat het minimumloon zelfs nog verder omhoog. In dit artikel praten we je bij over wat minimumloon precies is, wie het krijgt, wat de bedragen zijn voor 2023 en wat je als werkgever in de toekomst kunt verwachten.
In het kort
Het wettelijk minimumloon is op 1 januari 2023 met 10,15 procent verhoogd en zal in 2024 verder stijgen.
Het minimumloon geldt voor alle werknemers in Nederland vanaf 21 jaar, met specifieke bedragen voor verschillende leeftijdsgroepen.
Vanaf 1 januari 2024 wordt het minimumloon per uur geïntroduceerd, wat impact heeft op de salarisstructuur voor werknemers afhankelijk van hun werkweek.

Wat is minimumloon?
Het wettelijk minimumloon bestaat in Nederland sinds 1969 en is het laagste bedrag dat een werkgever verplicht is aan loon te betalen. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) regelt het minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Zowel Nederlandse als buitenlandse werkgevers en werknemers moeten zich in Nederland houden aan de rechten en plichten die hierbij horen. En het geldt zowel voor vast als tijdelijk personeel.

Je mag als werknemer dus niet minder verdienen dan dit bedrag. Sterker nog: personeel beneden het minimumloon betalen is strafbaar.

Het wettelijk minimumloon geldt voor alle werkgevers in Nederland, dus voor werkgevers waar geen cao van toepassing is, als ook voor werkgevers bij wie wel een cao van toepassing is.

Minimumloon en cao
Als het minimumloon volgens de geldende cao-afspraken lager is dan het wettelijk minimumloon, dan gaat de wet voor op de cao. Dat betekent dus dat iedere werknemer die minder betaald krijgt en hiertegen bezwaar maakt gelijk heeft; iedere werknemer heeft minstens recht op het wettelijk minimumloon. Ook als zijn/haar cao-loon lager is dan het wettelijk minimumloon.

Elk jaar wordt het minimumloon aangepast. Het minimumloon geldt voor elke werknemer die 21 jaar of ouder is. Voor jongere werknemers (15 t/m 20 jaar) geldt het wettelijk minimum jeugdloon. Dit is altijd een vastgesteld percentage van het minimumloon. Afhankelijk van de leeftijd.

Vakantiegeld
Ook goed om te weten: het wettelijk minimumloon is niet inclusief vakantiegeld. Volgens de WML komt de hoogte van het vakantiegeld bij elke werknemer neer op minimaal 8 procent van het brutoloon. Dit moet je dus apart betalen.

Stijging wettelijke minimumloon per 1 juli 2023
Het kabinet besloot eerst dat het minimumloon vanaf januari 2023 extra zou stijgen: 7,5 procent verdeeld over 3 jaarlijkse stappen van 2,5 procent. Per 1 januari 2025 zou het minimumloon dus 7,5 procent gestegen zijn. Maar dat bleek niet genoeg.

Het minimumloon is nu per 1 januari 2023 in één keer met 10,15% gestegen. Gekoppelde uitkeringen als de AOW, bijstand en Wajong stegen mee.

De reden hiervoor is vooral dat de koopkracht van mensen met lage inkomens gezien de huidige inflatie snel vergroot moest worden.

Vanaf 1 juli 2023 is het minimumloon verder verhoogd met 3,13%.

Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 verder omhoog
Het minimumloon stijgt per 1 januari 2024 met 3.75%. Dit is een normale stijging, maar omdat er een nieuwe wet over het wettelijk minimumuurloon ingaat, is de stijging een stuk hoger. Voor werknemers met een 40-urige werkweer is dit zelfs ruim 15%.

Wat heeft dit voor gevolgen voor jou als werkgever?
Volgens het Centraal Planbureau zijn werkgevers zo’n 140 miljoen euro extra kwijt zijn door de invoering van het minimumuurloon.

Veelgestelde vragen over het minimumloon
Voor wie geldt het minimumloon?
Het minimumloon geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Dus ook voor werknemers met nulurencontracten of min-maxcontracten.

Hoeveel bedraagt het minimumloon per 1 januari 2023 netto?
Het netto wettelijk minimumloon is moeilijk te berekenen. Hierbij moet namelijk rekening gehouden worden met loonheffingen en andere inhoudingen zoals de pensioenpremie.

Wat is het wettelijk brutominimumloon per uur?
Het bruto wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is € 11,51 bij een werkweek van 40 uur, € 12,12 bij een werkweek van 38 uur en € 12,79 bij een fulltime werkweek van 36 uur.

Bron: De Zaak