Toeslagen bij samenwoning met niet-partner (23-05-2018)

Onlangs kwam ik in contact met Femme. Gescheiden, alleenstaande moeder, zzp-er met beperkt inkomen en in grote mate afhankelijk van diverse toeslagen. Femme moest duizenden euro’s aan toeslagen terugbetalen. En wellicht nog erger, een groot deel van haar toeslagen was voor de toekomst drastisch verlaagd. Was, want na twee maanden moeizame communicatie met de Belastingdienst is de financiële lucht voor Femme weer geklaard. Haar recht op toeslagen is herleefd en alle aanslagen zijn van tafel. Nieuwsgierig? Hierna meer over de situatie van Femme.

Femme is eind 2016 gescheiden van haar toenmalige vriend Nino. Femme en Nino hebben samen een dochter van 5 jaar (Sam). In goed overleg werd besloten dat Femme en Sam voorlopig in de koopwoning konden blijven wonen. Het doel was om de woning op korte termijn in de verkoop te zetten. De zzp-activiteiten van Femme vielen echter tegen, waardoor de woonlasten van het huis niet op te brengen waren. Creatief als Femme is gaat ze op zoek naar een oplossing. Haar broer, ook net gescheiden, is op zoek naar woonruimte. Het idee is al snel geboren om een deel van het huis ter beschikking te stellen aan haar broer. Het huis is daar groot genoeg voor en ook de indeling is ervoor geschikt. Broer en zus leiden echter wel ieder hun eigen leven, het doel is niet om een gezamenlijke huishouding te voeren. De broer gaat dan ook netjes een vergoeding betalen voor het gebruik van een deel van de woning en ze leggen de afspraken vast in een overeenkomst. De vergoeding aangevuld met haar zzp-inkomsten en toeslagen maken dat ze voldoende inkomen heeft om van rond te kunnen komen. De broer schrijft zich in bij Femme en de nieuwe situatie is een feit.

Een paar maanden later geeft de broer van Femme aan haar aan dat de woonsituatie hem erg goed bevalt. Het bevalt zelfs zo goed, dat hij er wel oren naar heeft om de woning te kopen van Femme en Nino. Een kleine twee maanden later is de koop een feit. Vanaf dat moment is de situatie omgekeerd. Femme huurt nu een deel van de woning van haar broer.

Toeslagpartnerschap
In de tussentijd heeft zich voor Femme een vervelende situatie voorgedaan. De Belastingdienst heeft de inschrijving van de broer op het adres van Femme gesignaleerd. Omdat er ook een minderjarig kind op hetzelfde adres ingeschreven staat stellen zij vast dat Femme en haar broer toeslagpartners zijn geworden. Hoewel ze broer en zus zijn, worden ze fiscaal als een ‘setje’ behandeld. Direct gevolg is dat Femme de alleenstaande ouderkop binnen het kindgebonden budget verliest. Ook de zorgtoeslag komt als gevolg van het inkomen van de broer volledig te vervallen. Tot slot gaat de kinderopvangtoeslag voor de buitenschoolse opvang van Sam fors omlaag. De door Femme te ontvangen toeslagen dalen maar liefst met € 538 per maand. Omdat het verwerken van de wijziging de Belastingdienst enige tijd heeft gekost moet Femme vijf maanden teveel ontvangen toeslagen terugontvangen. Naast de forse daling aan inkomen in de vorm van toeslagen ontvangt ze dus ook nog een te betalen aanslag van € 2.690. Voor een alleenstaande moeder met een toch al niet al te ruim budget een bijna onoverkomelijk bedrag.

Kamervragen
Het toeval wil dat begin dit jaar Kamervragen zijn gesteld over het partnerbegrip. Vorige maand kwam Staatssecretaris Snel met antwoorden. Uiterst summier komt het erop neer dat het partnerschap wordt vastgesteld op basis van objectieve criteria. Tijdens de parlementaire behandeling Fiscale vereenvoudigingswet 2010 is aan de oorspronkelijke criteria een criterium toegevoegd. Sindsdien zijn ongehuwd samenwonden ook partners als zij samen met een kind van een van beiden op hetzelfde adres in de basisregistratie personen staan ingeschreven. Niet als partners worden aangemerkt bloed- of aanverwanten in de eerste graad jonger dan 27 jaar. Is men ouder dan 27 jaar, dan wordt een gezamenlijke huishouding verondersteld.

Tegenbewijsregeling
Waar in de beantwoording van de Kamervragen niet bij stil wordt gestaan is dat er een tegenbewijsregeling bestaat voor de ongehuwd samenwonenden met een minderjarig kind van een van beiden. Wordt door middel van een schriftelijke huurovereenkomst op zakelijke gronden een gedeelte van de woning gehuurd van een ander, dan is geen sprake van partnerschap. Omdat deze situatie niet objectief vast te stellen is, dient hiervoor echter wel een verzoek te worden gedaan aan de Belastingdienst. Ook voor Femme hebben we gebruik gemaakt van deze tegenbewijsregeling. Complicerende factor daarbij was dat de overeengekomen huur niet was voldaan middels een bancaire overboeking. Voor de broer gold namelijk dat hij de huur contant had voldaan, iets wat de bewijspositie niet ten goede komt. Femme op haar beurt had de huur überhaupt nog niet voldaan. Directe aanleiding daarvoor was dat ze door het stopzetten van de toeslagen hier geen financiële ruimte voor had. Dit alles maakt dat de Belastingdienst terughoudend was met het met terugwerkende kracht verbreken van het toeslagpartnerschap.

Slot
De situatie van Femme maakt pijnlijk duidelijk hoe de regelingen rondom de toeslagen menig belastingplichtige ernstig in de problemen kunnen brengen. Al met al hebben we de situatie voor Femme weten te redden. Het jaarlijks terugkerende financiële belang bedraagt ruim € 6.000. Een mooi resultaat, maar zoals zo vaak geldt ook hier dat voorkomen beter is dan genezen!

Bron: Elseviernextens / mr. Rob Welling

Alle nieuwsberichten

Meer geld in 2023 voor milieuvriendelijke investeringen (17-01-2023)
Verhoging overdrachtsbelasting treft vooral verkeerde groep (10-01-2023)
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 (02-01-2023)
Weinig steun voor ondernemers met coronabelastingschuld (14-07-2022)
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register (14-07-2022)
Onbeperkte verliesverrekening toch niet onbeperkt? (14-04-2022)
Belasting omhoog voor beoefenaars vrije beroepen en ondernemers (14-04-2022)
Kabinet, verhoog nu de onbelaste kilometervergoeding! (07-04-2022)
Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022 (05-04-2022)
Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente (05-04-2022)
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken (28-03-2022)
Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022 (28-03-2022)
De inkomstenbelastingaangifte 2021: met deze drie corona-effecten moet je als ondernemer rekening houden (11-03-2022)
Ondernemers splitsen bv’s om van verruimde opstaptarief te profiteren (03-12-2021)
De tweetrapsmaking: wanneer wel en wanneer niet? (03-12-2021)
12de verjaardag geen fiscaal feest (14-10-2021)
Verplichting vanaf 1 januari 2021: vergeet de aangifte overdrachtsbelasting niet! (14-10-2021)
Kwart betaalt te veel belasting (08-10-2021)
Eigen bijdrage en btw (08-10-2021)
ZORGPLICHT BIJ AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK (05-03-2021)
E-COMMERCE EN BTW: DE WIJZIGINGEN GAAN DOOR PER 1 JULI 2021 (05-03-2021)
CORONASTEUNPAKKET: DIT MOET JE WETEN (23-02-2021)
RENDEMENT BEHALEN MET VOORLOPIGE AANSLAGEN IB EN VPB (17-02-2021)
WKR IN 2021: DIT VERANDERT ER (17-02-2021)
CORONAZAKEN: ACCOUNTANTSKAMER BEREIDT ZICH VOOR (15-02-2021)
NIEUWE BTW-REGELS VOOR ONLINE WINKELS EN PLATFORMS (15-02-2021)
CHEATSHEET FISCAAL 2021: NOG ÉÉN KEER ALLES WAT JE MOET WETEN (04-01-2021)
ZZP-MUSICUS IS EIGENLIJK IN LOONDIENST OORDEELT DE RECHTBANK (25-09-2020)
HYPOTHEEK TWEEVERDIENERS STIJGT VANAF 2021 (25-09-2020)
FORMULIER ALS TIJDELIJKE OPLOSSING VOOR EHERKENNINGPROBLEMATIEK (19-08-2020)
NIET VERTROUWEN, WEL CONTROLEREN (19-08-2020)
KENT U DE KOSTEN VAN VERZUIM? (16-06-2020)
CORONAVIRUS: VERLENGING EN UITBREIDING NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE (16-06-2020)
ONBELASTE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN IN DE CORONACRISIS (16-06-2020)
WAT ZIJN DE FISCALE GEVOLGEN VAN CORONA – EN EEN OPROEP AAN DE BELASTINGDIENST (20-03-2020)
OVERZICHT PAKKET KABINETSMAATREGELEN VOOR BANEN EN ECONOMIE (20-03-2020)
SNEL EXTRA FINANCIËLE STEUN VOOR ONDERNEMERS (17-03-2020)
BETALINGSPROBLEMEN DOOR CORONAVIRUS? UITSTEL VAN BETALING MOGELIJK VOOR ONDERNEMERS INCLUSIEF ZZP’ERS (17-03-2020)
WEDEROM KRITIEK OP FISCUS VANWEGE E-HERKENNING (07-02-2020)
VATTENFALL: ‘NEDERLAND MOET ENERGIEBELASTING AFSCHAFFEN’ (07-02-2020)
MENINGEN ZIJN VERDEELD OVER BTW-VRIJSTELLING (16-01-2020)
CONTROLE OP ANBI-STATUS SCHIET TEKORT (16-01-2020)
HEEFT DE MIDDELINGSREGELING NOG TOEKOMST? (09-12-2019)
AIRBNB NOOPT WETGEVER TOT UPDATEN INKOMSTENBELASTING (09-12-2019)
5 ZAKEN DIE U MOET WETEN OVER HET BELASTINGPLAN 2020 (08-11-2019)
VAN DE KOR NAAR DE OVOB, WIL JE DAT WEL? (08-11-2019)
HITTERECORD, ZONNEPANELEN EN BTW (11-10-2019)
BELASTINGDIENST GEEFT EENMANSZAKEN NIEUW BTW-IDENTIFICATIENUMMER (11-10-2019)
BELASTINGDIENST KOMT MET VIER TIPS OVER DE VERNIEUWDE KOR (03-10-2019)
WAT HOUDT DE NIEUWE KLEINE ONDERNEMERSREGELING IN? (03-10-2019)
5 TIPS: OPTIMAAL GEBRUIK AFSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN BEDRIJFSPAND (16-09-2019)
EXCESSIEF LENEN BIJ DE EIGEN BV? U WORDT DUBBEL BELAST! (16-09-2019)
VERHARDING RELATIE TUSSEN BELASTINGDIENST EN BELASTINGADVISEURS (12-09-2019)
SUBSIDIE EN HET TERUGVRAGEN VAN BTW, MEER DUIDELIJKHEID? (12-09-2019)
NIEUWE REGELING VOUCHERS: BTW BEPALEN (09-09-2019)
GEEN PENSIOENOPBOUW MEER IN EIGEN BEHEER, WAT NU? (09-09-2019)
INVESTEREN IN ZONNEPANELEN BLIJFT FISCAAL AANTREKKELIJK (29-08-2019)
SCHULDEISERS EN KENNELIJK ONBEHOORLIJK BESTUUR (29-08-2019)
ANBI’S HUIVERIG VOOR AUTOMATISCH DOORGEVEN DONATIES AAN FISCUS (19-07-2019)
MASSALE SCHENDING PRIVACYREGELS BIJ 'NO DEAL'-BREXIT DREIGT VOOR MKB (19-07-2019)
BTW TER ZAKE VAN CATERINGKOSTEN (04-07-2019)
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 ZELFS VOOR EIGENWONINGEXPERTS EEN UITDAGING (28-06-2019)
OVERWERK COMPENSEREN DOOR MIDDEL VAN TIJD VOOR TIJD: GEEN VRIJHEID BLIJHEID (28-06-2019)
FINANCIERING VIA CROWDFUNDING? DENK OOK AAN DE FISCALE CONSEQUENTIES (24-05-2019)
AANVRAAG COMPENSATIEREGELING TRANSITIEVERGOEDING MOGELIJK VANAF 2020 (24-05-2019)
FISCUS MOET BSN VAN ZZP’ER VOOR 2020 UIT HET BTW-NUMMER HALEN (04-04-2019)
BOX 3 OP BASIS VAN WERKELIJK RENDEMENT KOMT NIET VAN DE GROND (03-04-2019)
SPOEDREPARATIE FISCALE EENHEID: VAN KROONJUWEEL TOT ROESTIGE KETTING (03-04-2019)
STEEDS MEER ZZP’ERS VERDIENEN TE WEINIG OM INKOMSTENBELASTING AF TE DRAGEN (13-03-2019)
KLEINE BEDRIJVEN KRIJGEN HET MINST VAAK EXTERNE FINANCIERING (13-03-2019)
VERSOBERING SUBSIDIE ZONNEPANELEN EEN JAAR UITGESTELD (26-02-2019)
GELD LENEN: LAAGSTE RENTE BIJ PERSOONLIJKE LENING (20-02-2019)
“KABINET MOET DEZE REGEERPERIODE DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK NÓG VERDER BEPERKEN” (20-02-2019)
CPB: INNOVATIESUBSIDIES BEVOORDELEN GROTE BEDRIJVEN (07-02-2019)
OZB STIJGT IN 2019 GEMIDDELD 2,2 PROCENT (07-02-2019)
EENMANSZAKEN KRIJGEN IN 2020 EEN NIEUW BTW-NUMMER (22-01-2019)
EVALUATIE MIDDELING: REGELING MOET MAKKELIJKER (22-01-2019)
BELASTINGDIENST KOMT IN 2019 MET NIEUW PORTAAL VOOR ONDERNEMERS (16-01-2019)
ONDERNEMERS VERWACHTEN IN 2019 MEER OMZET, PERSONEEL EN INVESTERINGEN (16-01-2019)
OPBRENGST BTW GROEIT IN 50 JAAR NAAR 53 MILJARD (11-01-2019)
AANSLAGBILJET VOORLOPIGE AANSLAG VENNOOTSCHAPSBELASTING WIJZIGT (11-01-2019)
VERMOGENSBELASTING GAAT IN 2019 OMLAAG (16-10-2018)
MET TERUGWERKENDE KRACHT BTW ZONNEPANELEN TERUGVRAGEN (16-10-2018)
FISCALE ONGELIJKHEID TUSSEN EEN- EN TWEEVERDIENERS (20-09-2018)
NEDERLAND OP ÉÉN NA DUURSTE LAND IN EUROPA VOOR AUTOBEZITTERS (20-09-2018)
VERSOBERING 30%-REGELING HOUDT STAND (22-08-2018)
OESO: ‘BOUW BELASTINGVOORDELEN ZZP’ERS AF’ (22-08-2018)
SKYBOX NIET AFTREKBAAR VOOR DE BELASTING (16-08-2018)
HUIZENBEZITTERS BETALEN TEVEEL BIJ VERVROEGD AFLOSSEN HYPOTHEEK (16-08-2018)
VAKANTIE EN DE AUTO VAN DE ZAAK (14-08-2018)
NIEUWE WETGEVING ZZP’ERS LAAT NOG OP ZICH WACHTEN (14-08-2018)
WIEBES WIL TERUGLEVERSUBSIDIE VOOR DUURZAME ENERGIE (06-08-2018)
TECHBEDRIJVEN: ‘HERZIE BEPERKING LOOPTIJD 30%-REGELING’ (06-08-2018)
KABINET WIL COMPENSATIEREGELING VOOR GEDUPEERDE ONDERNEMERS (03-08-2018)
MINDER BEDRIJVEN GEBRUIKEN INNOVATIEREGELING (03-08-2018)
KABINET KOMT IN ACTIE TEGEN PROBLEMATISCHE SCHULDEN (02-08-2018)
FISCUS WIJST BEZWAREN WEGENS GERING PRIVÉGEBRUIK AUTO ALLEMAAL AF (02-08-2018)
PRIJZEN HUURWONINGEN IN VRIJE SECTOR WEER FORS OMHOOG (30-07-2018)
FORSE VERSCHILLEN IN BELASTINGHEFFING BIJ OVERDRACHT FAMILIEBEDRIJVEN (30-07-2018)
Toeslagen bij samenwoning met niet-partner (23-05-2018)