Valkuil in wet DBA (23-03-2016)

Terwijl opdrachtgevers, zzp’ers en hun belangenbehartigers druk zijn met het opstellen van modelovereenkomsten, lijkt bijna iedereen een valkuil over het hoofd te zien. Een diepe. Die valkuil heet fictieve dienstbetrekkingen, en dan vooral die op basis van gelijkgesteldenregeling of de thuiswerkersregeling.

Bijsluiter Belastingdienst

In de bijsluiter bij reeds goedgekeurde modelovereenkomsten wijst de Belastingdienst deze valkuil keurig aan, maar om een gewaarschuwd mens te zijn, is wél enige voorkennis nodig. Die ontbreekt vermoedelijk vaak bij opdrachtgevers. En dat kan hen over enkele jaren veel geld gaan kosten.

Ruimere groep beschermen

Waar gaat het om? Als een samenwerking met een zzp’er of freelancer géén arbeidsovereenkomst is, omdat één van de daarvoor essentiële kenmerken persoonlijke arbeid, betaling van loon onder werkgeversgezag ontbreekt, dan zegt dat nog niet meteen dat de opdrachtgever ook volledig is gevrijwaard van loonheffingen. De wetgever vond het namelijk van belang om een ruimere groep dan uitsluitend werknemers met een arbeidsovereenkomst te beschermen tegen inkomensverlies bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarvoor zijn de zogenaamde fictieve dienstverbanden ingevoerd. De werkende is dan geen werknemer in arbeidsrechtelijke zin, maar uitsluitend fiscaal en geniet gedeeltelijk dezelfde bescherming.

Toetsen op echte arbeidsovereenkomst en fictief dienstverband

Het gaat bijvoorbeeld om de aannemingsovereenkomst die wordt gesloten met een bouwvakker, een opdracht via een bemiddelaar, of het contract van deelvissers. In het systeem met modelovereenkomsten neemt de Belastingdienst de beoordeling van de loonheffingsplicht over van de opdrachtgever, maar zij beoordeelt doorgaans uitsluitend of de voorgelegde modelovereenkomst een echte arbeidsovereenkomst is. Soms toetst zij eveneens of sprake is van een fictief dienstverband, maar meestal verwijst de Belastingdienst in de bijsluiter bij modelovereenkomsten alleen naar de opsomming van fictieve dienstverbanden. De opdrachtgever moet daar zelf nog op toetsen. Omdat het specifieke beroepen betreft, zijn opdrachtgevers daarvan meestal wel op de hoogte.

Maar, let op!

Dat geldt waarschijnlijk niet voor twee meer algemene fictieve dienstverbanden, die voor elke sector en opdrachtgever kunnen gelden: de gelijkgesteldenregeling en de thuiswerkersregeling. Als de zzp’er voldoet aan kwantitatieve criteria van die regelingen is de opdrachtgever in beginsel loonheffingsplichtig. Voor de thuiswerkersregeling zijn die criteria: tenminste 30 dagen zijn verbonden aan de opdrachtgever en met het werk in opdracht meer verdienen dan 2/5 van het wettelijk minimumloon. Voor de gelijkgesteldenregeling komt daar nog de eis bij dat de zzp’er doorgaans op twee dagen per week werkzaam is voor de opdrachtgever. Wie aan die –nogal lage- eisen voldoet, is in beginsel loonheffingsplichtig en de opdrachtgever dus verplicht afdrachten te doen. Dit is alleen anders als de opdrachtgever kan aantonen dat die zzp’er zelfstandig ondernemer is.

Geen kristallen bol

Staatssecretaris Wiebes van Financiën zag al vroeg in dat de Belastingdienst niet beschikt over een kristallen bol waarin het toekomstige werkpatroon van zzp’ers te zien is. Hij besloot daarom opdrachtgevers de gelegenheid te bieden om deze twee regelingen contractueel buiten toepassing te verklaren. Kiest de opdrachtgever hiervoor, dan moet hij dit schriftelijk vastleggen en laten ondertekenen vóór uitbetaling. Het is niet nodig om dit op te nemen in een goedgekeurd modelovereenkomst; elk ander contract volstaat. Dit alles regelt Wiebes met een Algemene Maatregel van Bestuur, die tegelijk met de wet van kracht wordt.

Nog niet veilig

De vraag is hoeveel opdrachtgevers zich realiseren dat zij nog niet veilig zijn als hun modelovereenkomst is goedgekeurd, maar dat zij ook de fictieve dienstverbanden moeten toetsen én die twee varianten contractueel moeten afdekken. Opdrachtgevers die geen rekening houden met fictieve dienstverbanden, en dat risico is het grootst bij de gelijkgesteldenregeling en thuiswerkersregeling, krijgen bij de eerste looncontrole onder de wet DBA waarschijnlijk een koude naheffingsdouche, zelfs als zij hun goedgekeurde modelovereenkomst tot op de letter perfect hebben nageleefd.

Bron: Elseviernextens / mr. Miranda Maasman

Alle nieuwsberichten

Meer geld in 2023 voor milieuvriendelijke investeringen (17-01-2023)
Verhoging overdrachtsbelasting treft vooral verkeerde groep (10-01-2023)
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 (02-01-2023)
Weinig steun voor ondernemers met coronabelastingschuld (14-07-2022)
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register (14-07-2022)
Onbeperkte verliesverrekening toch niet onbeperkt? (14-04-2022)
Belasting omhoog voor beoefenaars vrije beroepen en ondernemers (14-04-2022)
Kabinet, verhoog nu de onbelaste kilometervergoeding! (07-04-2022)
Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022 (05-04-2022)
Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente (05-04-2022)
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken (28-03-2022)
Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022 (28-03-2022)
De inkomstenbelastingaangifte 2021: met deze drie corona-effecten moet je als ondernemer rekening houden (11-03-2022)
Ondernemers splitsen bv’s om van verruimde opstaptarief te profiteren (03-12-2021)
De tweetrapsmaking: wanneer wel en wanneer niet? (03-12-2021)
12de verjaardag geen fiscaal feest (14-10-2021)
Verplichting vanaf 1 januari 2021: vergeet de aangifte overdrachtsbelasting niet! (14-10-2021)
Kwart betaalt te veel belasting (08-10-2021)
Eigen bijdrage en btw (08-10-2021)
ZORGPLICHT BIJ AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK (05-03-2021)
E-COMMERCE EN BTW: DE WIJZIGINGEN GAAN DOOR PER 1 JULI 2021 (05-03-2021)
CORONASTEUNPAKKET: DIT MOET JE WETEN (23-02-2021)
RENDEMENT BEHALEN MET VOORLOPIGE AANSLAGEN IB EN VPB (17-02-2021)
WKR IN 2021: DIT VERANDERT ER (17-02-2021)
CORONAZAKEN: ACCOUNTANTSKAMER BEREIDT ZICH VOOR (15-02-2021)
NIEUWE BTW-REGELS VOOR ONLINE WINKELS EN PLATFORMS (15-02-2021)
CHEATSHEET FISCAAL 2021: NOG ÉÉN KEER ALLES WAT JE MOET WETEN (04-01-2021)
ZZP-MUSICUS IS EIGENLIJK IN LOONDIENST OORDEELT DE RECHTBANK (25-09-2020)
HYPOTHEEK TWEEVERDIENERS STIJGT VANAF 2021 (25-09-2020)
FORMULIER ALS TIJDELIJKE OPLOSSING VOOR EHERKENNINGPROBLEMATIEK (19-08-2020)
NIET VERTROUWEN, WEL CONTROLEREN (19-08-2020)
KENT U DE KOSTEN VAN VERZUIM? (16-06-2020)
CORONAVIRUS: VERLENGING EN UITBREIDING NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE (16-06-2020)
ONBELASTE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN IN DE CORONACRISIS (16-06-2020)
WAT ZIJN DE FISCALE GEVOLGEN VAN CORONA – EN EEN OPROEP AAN DE BELASTINGDIENST (20-03-2020)
OVERZICHT PAKKET KABINETSMAATREGELEN VOOR BANEN EN ECONOMIE (20-03-2020)
SNEL EXTRA FINANCIËLE STEUN VOOR ONDERNEMERS (17-03-2020)
BETALINGSPROBLEMEN DOOR CORONAVIRUS? UITSTEL VAN BETALING MOGELIJK VOOR ONDERNEMERS INCLUSIEF ZZP’ERS (17-03-2020)
WEDEROM KRITIEK OP FISCUS VANWEGE E-HERKENNING (07-02-2020)
VATTENFALL: ‘NEDERLAND MOET ENERGIEBELASTING AFSCHAFFEN’ (07-02-2020)
MENINGEN ZIJN VERDEELD OVER BTW-VRIJSTELLING (16-01-2020)
CONTROLE OP ANBI-STATUS SCHIET TEKORT (16-01-2020)
HEEFT DE MIDDELINGSREGELING NOG TOEKOMST? (09-12-2019)
AIRBNB NOOPT WETGEVER TOT UPDATEN INKOMSTENBELASTING (09-12-2019)
5 ZAKEN DIE U MOET WETEN OVER HET BELASTINGPLAN 2020 (08-11-2019)
VAN DE KOR NAAR DE OVOB, WIL JE DAT WEL? (08-11-2019)
HITTERECORD, ZONNEPANELEN EN BTW (11-10-2019)
BELASTINGDIENST GEEFT EENMANSZAKEN NIEUW BTW-IDENTIFICATIENUMMER (11-10-2019)
BELASTINGDIENST KOMT MET VIER TIPS OVER DE VERNIEUWDE KOR (03-10-2019)
WAT HOUDT DE NIEUWE KLEINE ONDERNEMERSREGELING IN? (03-10-2019)
5 TIPS: OPTIMAAL GEBRUIK AFSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN BEDRIJFSPAND (16-09-2019)
EXCESSIEF LENEN BIJ DE EIGEN BV? U WORDT DUBBEL BELAST! (16-09-2019)
VERHARDING RELATIE TUSSEN BELASTINGDIENST EN BELASTINGADVISEURS (12-09-2019)
SUBSIDIE EN HET TERUGVRAGEN VAN BTW, MEER DUIDELIJKHEID? (12-09-2019)
NIEUWE REGELING VOUCHERS: BTW BEPALEN (09-09-2019)
GEEN PENSIOENOPBOUW MEER IN EIGEN BEHEER, WAT NU? (09-09-2019)
INVESTEREN IN ZONNEPANELEN BLIJFT FISCAAL AANTREKKELIJK (29-08-2019)
SCHULDEISERS EN KENNELIJK ONBEHOORLIJK BESTUUR (29-08-2019)
ANBI’S HUIVERIG VOOR AUTOMATISCH DOORGEVEN DONATIES AAN FISCUS (19-07-2019)
MASSALE SCHENDING PRIVACYREGELS BIJ 'NO DEAL'-BREXIT DREIGT VOOR MKB (19-07-2019)
BTW TER ZAKE VAN CATERINGKOSTEN (04-07-2019)
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 ZELFS VOOR EIGENWONINGEXPERTS EEN UITDAGING (28-06-2019)
OVERWERK COMPENSEREN DOOR MIDDEL VAN TIJD VOOR TIJD: GEEN VRIJHEID BLIJHEID (28-06-2019)
FINANCIERING VIA CROWDFUNDING? DENK OOK AAN DE FISCALE CONSEQUENTIES (24-05-2019)
AANVRAAG COMPENSATIEREGELING TRANSITIEVERGOEDING MOGELIJK VANAF 2020 (24-05-2019)
FISCUS MOET BSN VAN ZZP’ER VOOR 2020 UIT HET BTW-NUMMER HALEN (04-04-2019)
BOX 3 OP BASIS VAN WERKELIJK RENDEMENT KOMT NIET VAN DE GROND (03-04-2019)
SPOEDREPARATIE FISCALE EENHEID: VAN KROONJUWEEL TOT ROESTIGE KETTING (03-04-2019)
STEEDS MEER ZZP’ERS VERDIENEN TE WEINIG OM INKOMSTENBELASTING AF TE DRAGEN (13-03-2019)
KLEINE BEDRIJVEN KRIJGEN HET MINST VAAK EXTERNE FINANCIERING (13-03-2019)
VERSOBERING SUBSIDIE ZONNEPANELEN EEN JAAR UITGESTELD (26-02-2019)
GELD LENEN: LAAGSTE RENTE BIJ PERSOONLIJKE LENING (20-02-2019)
“KABINET MOET DEZE REGEERPERIODE DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK NÓG VERDER BEPERKEN” (20-02-2019)
CPB: INNOVATIESUBSIDIES BEVOORDELEN GROTE BEDRIJVEN (07-02-2019)
OZB STIJGT IN 2019 GEMIDDELD 2,2 PROCENT (07-02-2019)
EENMANSZAKEN KRIJGEN IN 2020 EEN NIEUW BTW-NUMMER (22-01-2019)
EVALUATIE MIDDELING: REGELING MOET MAKKELIJKER (22-01-2019)
BELASTINGDIENST KOMT IN 2019 MET NIEUW PORTAAL VOOR ONDERNEMERS (16-01-2019)
ONDERNEMERS VERWACHTEN IN 2019 MEER OMZET, PERSONEEL EN INVESTERINGEN (16-01-2019)
OPBRENGST BTW GROEIT IN 50 JAAR NAAR 53 MILJARD (11-01-2019)
AANSLAGBILJET VOORLOPIGE AANSLAG VENNOOTSCHAPSBELASTING WIJZIGT (11-01-2019)
VERMOGENSBELASTING GAAT IN 2019 OMLAAG (16-10-2018)
MET TERUGWERKENDE KRACHT BTW ZONNEPANELEN TERUGVRAGEN (16-10-2018)
FISCALE ONGELIJKHEID TUSSEN EEN- EN TWEEVERDIENERS (20-09-2018)
NEDERLAND OP ÉÉN NA DUURSTE LAND IN EUROPA VOOR AUTOBEZITTERS (20-09-2018)
VERSOBERING 30%-REGELING HOUDT STAND (22-08-2018)
OESO: ‘BOUW BELASTINGVOORDELEN ZZP’ERS AF’ (22-08-2018)
SKYBOX NIET AFTREKBAAR VOOR DE BELASTING (16-08-2018)
HUIZENBEZITTERS BETALEN TEVEEL BIJ VERVROEGD AFLOSSEN HYPOTHEEK (16-08-2018)
VAKANTIE EN DE AUTO VAN DE ZAAK (14-08-2018)
NIEUWE WETGEVING ZZP’ERS LAAT NOG OP ZICH WACHTEN (14-08-2018)
WIEBES WIL TERUGLEVERSUBSIDIE VOOR DUURZAME ENERGIE (06-08-2018)
TECHBEDRIJVEN: ‘HERZIE BEPERKING LOOPTIJD 30%-REGELING’ (06-08-2018)
KABINET WIL COMPENSATIEREGELING VOOR GEDUPEERDE ONDERNEMERS (03-08-2018)
MINDER BEDRIJVEN GEBRUIKEN INNOVATIEREGELING (03-08-2018)
KABINET KOMT IN ACTIE TEGEN PROBLEMATISCHE SCHULDEN (02-08-2018)
FISCUS WIJST BEZWAREN WEGENS GERING PRIVÉGEBRUIK AUTO ALLEMAAL AF (02-08-2018)
PRIJZEN HUURWONINGEN IN VRIJE SECTOR WEER FORS OMHOOG (30-07-2018)
FORSE VERSCHILLEN IN BELASTINGHEFFING BIJ OVERDRACHT FAMILIEBEDRIJVEN (30-07-2018)
Toeslagen bij samenwoning met niet-partner (23-05-2018)