De belangrijkste belastingwijzigingen in 2024 voor ondernemers

2024 brengt nogal wat veranderingen in de wereld van belastingen. Van wijzigingen in box 1 tot nieuwe regels voor directeuren-grootaandeelhouders en een hogere heffing op vermogen. Ben je benieuwd hoe deze fiscale maatregelen jouw bedrijf raken? In dit artikel ontvouwen we de belangrijkste belastingwijzigingen 2024 voor ondernemers.

In het kort

  • Wijzigingen inkomstenbelasting box 1: Tarief stijgt licht voor lagere inkomens, hogere tarieven voor hogere inkomens.
  • Versobering ondernemersaftrek: Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling dalen.
  • Bedrijfspand afschrijving: IB-ondernemers mogen nu 100% van WOZ-waarde afschrijven.
  • Wijzigingen inkomstenbelasting box 2: Nieuwe tariefschijven voor dga’s met aanmerkelijk belang.
  • Wijzigingen inkomstenbelasting box 3: Hoger tarief voor vermogens boven € 57.000  en verhoogde vrijstelling voor groen spaargeld/beleggingen.

Wijzigingen inkomstenbelasting box 1 in 2024

IB-ondernemers betalen in box 1 inkomstenbelasting over hun bedrijfsresultaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een eenmanszaak of vof, zzp’ers en maten in een maatschap.

Belastingbox 1 bestaat uit meerder schijven en tarieven, die jaarlijks worden aangepast aan de inflatie. Ondanks de hoge inflatie stijgt het tarief van de eerste belastingschijf (voor een belastbaar inkomen tot € 75.518) in 2024 met slechts 0,04 procent naar 36,97 procent. Tegelijk gaat de arbeidskorting omhoog en is de algemene heffingskorting volledig geïndexeerd. Dit zijn maatregelen die de koopkracht ondersteunen en hierdoor houden IB-ondernemers met een modaal of lager inkomen volgend jaar waarschijnlijk netto meer over.

Verdien je als ondernemer aanzienlijk meer dan modaal? Dan zul je waarschijnlijk ook meer belasting betalen. De tweede schijf van de inkomstenbelasting in box 1 is maar voor een derde meegegroeid met de inflatie. Mensen met een hoger inkomen gaan daardoor sneller in het hoge tarief van 49,5 procent. Dat geldt voor een belastbare winst vanaf € 75.518.

Tot slot iets kleins om rekening mee te houden: de betalingskorting in box 1 voor ondernemers die hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting in één keer betalen (in plaats van in termijnen) verdwijnt. Het betalen van deze aanslag vóór de aangifte inkomstenbelasting levert dus geen financieel voordeel meer op. Je doet er verstandig aan je belastingreservering tijdelijk op een spaarrekening te zetten.

Versobering ondernemersaftrek

Zoals de meeste ondernemers weten, staan sommige aftrekposten onder druk. De zelfstandigenaftrek daalt in 2024 van € 5.030 naar € 3.750 en de mkb-winstvrijstelling zakt van 14 naar 13,31 procent. Dit houdt in dat je in 2024 over een groter deel van je winst belasting betaalt.

Bedrijfspand 100 procent afschrijven

Heb je een eigen bedrijfspand? Dan is er belangrijk nieuws: de afschrijving van bedrijfsgebouwen in box 1 is per 1 januari 2024 gelijkgetrokken met de vennootschapsbelasting. IB-ondernemers mogen hun kooppanden nu tot maximaal 100 procent van de WOZ-waarde afschrijven, waar dat voorheen 50 procent was.

Wijzigingen inkomstenbelasting box 2 in 2024

Voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) van een bv of nv verandert er fiscaal een hoop per 1 januari 2024. De regering heeft ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in belastingbox 2 door het invoeren van twee schijven in plaats van één standaardtarief.

In box 2 wordt belasting geheven over inkomsten uit een aanmerkelijk belang, wat betrekking heeft op personen die 5 procent of meer van de aandelen in een bv, nv of coöperatie bezitten.

Twee tarieven in box 2

Het standaardtarief van 26,9 procent verdwijnt. Bij een winstuitkering tot € 67.000 betalen dga’s 24,5 procent dividendbelasting. Over het dividend boven de € 67.000 geldt 33 procent. Heb je een fiscaal partner? Dan wordt gekeken naar het verzamelinkomen in box 2. Tot een bedrag van € 134.000 betaal je 24,5 procent belasting. Voor het bedrag boven de € 134.000 geldt een tarief van 33 procent.

Deze veranderingen kunnen voor ondernemers met hoge winsten aanleiding zijn om minder dividend uit te keren en meer geld in de bv te houden. Als dga kun je voor privé-uitgaven immers tegen een lage rente geld lenen van de bv. Het is verstandig om met een financieel adviseur te overleggen wat in jouw situatie het meest voordelig is.

Minder lenen van bv

Het bedrag dat dga’s onbelast mogen lenen van hun eigen bv wordt verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Een uitzondering hierop vormen leningen voor de eigen woning.

Wijzigingen in de inkomstenbelasting box 3 in 2024

Het belastingplan 2024 zorgt ook voor flink wat veranderingen in box 3, de vermogensrendementsheffing. Tot voor kort gebruikte de Belastingdienst een fictief, forfaitair rendement om de rendementen op sparen en beleggen te belasten. Vanaf 2027 komt er een heffing gebaseerd op het werkelijke rendement.

Tot die tijd geldt een overgangsregeling. Voor belegd vermogen gelden aannames, terwijl voor spaargeld al het werkelijke rendement bepalend is. Dit is een stuk eerlijker dan het hoge fictieve rendement op spaargeld van 6,04 procent.

In 2024 stijgt het belastingtarief in box 3 van 32 naar 34 procent. Dit geldt alleen als je spaargeld en andere bezittingen de vrijstellingsgrens overschrijden. Deze grens blijft in 2024 staan op € 57.000 en voor fiscale partners ligt het heffingsvrije vermogen op € 114.000. Heb je meer spaargeld of beleggingen? Dan betaal je in 2024 dus meer belasting in box 3.

Goed nieuws is er voor mensen met groen spaargeld en groene beleggingen: in 2024 gaat de vrijstellingsgrens hiervoor omhoog van € 65.072 naar € 71.251.

Andere belastingwijzigingen voor ondernemers in 2024

Onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Als zzp’er kun je dit bedrag per kilometer aftrekken van je winst. Heb je personeel in dienst? Dan kun je de reiskosten (auto, openbaar vervoer en vliegtuig) van je werknemers belastingvrij vergoeden.

Hogere vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling

2024 is een goed jaar voor iedereen die een familiebedrijf overneemt, erft of geschonken krijgt. Dat pakt financieel een stuk beter uit dan in 2023, want door een hogere vrijstelling in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) betaal je minder belasting. Vorig jaar was de vrijstelling € 1.205.871 en voor 2024 is dit verhoogd naar € 1.325.253.

Regeling buitenlandse werknemers versoberd

Heb je buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland verblijven en werken? Met de 30%-regeling biedt de overheid deze mensen een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten die ze maken voor bijvoorbeeld de verhuizing. Vanaf 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling beperkt tot de Balkenendenorm (€ 233.000 in 2024). Ook wordt de hoogte van de vrijstelling stapsgewijs afgebouwd.

Belasting op gas verhoogd

Het demissionair kabinet heeft fiscale maatregelen genomen om de transitie naar groene energie te versnellen. In 2024 wordt de belasting op gas verhoogd en die op elektriciteit verlaagd. Dit geldt zowel voor kleinverbruikers als grootgebruikers, zoals bedrijven. Deze verandering kan het investeren in zonnepanelen, waterpompen of andere groene energiebronnen interessanter maken.

Onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd

Werk je met vrijwilligers in je organisatie? Dan kun je ze onbelast een vergoeding geven. De maximale onbelaste uurvergoeding stijgt per 1 januari 2024. In totaal mag je onbelast € 2.100 per jaar overmaken. In 2023 was dat € 1.900.

Pas je strategie nu aan

Zoals je hebt gelezen, zijn er op 1 januari 2024 verschillende fiscale maatregelen ingegaan. Met mogelijk gevolgen voor jou als ondernemer. Het is cruciaal om op de hoogte te blijven en je strategieën zo nodig aan te passen. Heb je advies nodig, neem dan contact op met ons kantoor. Zo zorg je ervoor dat je met jouw onderneming optimaal reageert op de nieuwe fiscale realiteit.

Bron: De Zaak