Flinke beperking belastingvoordeel milieu-investeringen

Het demissionaire kabinet heeft wijzigingen aangebracht in de lijst van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor belastingvoordelen. Elektrische taxi’s, met waterstof aangedreven werktuigen en emissiearme stalvloeren in de melkveehouderij vallen nu buiten de regeling vanaf 1 januari. Ook is het fiscale voordeel voor het gebruik van biomassa als grondstof stopgezet.

Lees verder: Flinke beperking belastingvoordeel milieu-investeringen

Totale belastingvoordeel
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft bekendgemaakt welke uitgaven voor innovatieve bedrijfsmiddelen nog steeds in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De Milieulijst 2024 is beduidend korter dan vorig jaar, met 108 verwijderde bedrijfsmiddelen en slechts zes nieuwe toevoegingen. Voor 112 apparaten, bouwmaterialen, vervoersmiddelen en productiemethoden zijn de voorwaarden gewijzigd om in aanmerking te komen voor fiscale subsidies.

Met de MIA kunnen ondernemers tot 45% van hun investering aftrekken van de belastbare winst, terwijl de Vamil ondernemers de mogelijkheid biedt om 75% van de investeringskosten af te schrijven op het moment dat het hen uitkomt. Het totale belastingvoordeel van beide regelingen kan oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag, volgens de RVO. Voor deze regelingen is dit jaar €217 miljoen beschikbaar, schrijf het FD.

Gewijzigde staatssteunregels
De forse vermindering van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen, is het gevolg van veranderde Europese regels voor staatssteun en de evaluatie van belastingsubsidies. Nieuwe Europese regels verbieden overheidssteun voor de vervanging van primaire grondstoffen door biomassa, tenzij het afval of een bijproduct is.

Volgens Europese normen komt waterstof alleen in aanmerking voor steun als het met duurzaam opgewekte stroom is gemaakt. Investeringen die gebruikmaken van waterstof zijn van de Milieulijst verwijderd vanwege de moeilijke controle op de herkomst van ‘groene’ of ‘grijze’ waterstof. Grijze waterstof wordt geproduceerd met elektriciteit uit fossiele brandstoffen. De gewijzigde staatssteunregels hebben vooral in de categorie gebouwde omgeving een groot aantal bedrijfsmiddelen van de lijst laten verdwijnen.

Evaluatie
Opschoning van de lijst was ook een aanbeveling uit een evaluatie van MIA/Vamil tussen 2017 en 2021. Bedrijfsmiddelen die gangbaar zijn geworden en waarvan de aanschafsprijzen geen beletsel meer vormen, zouden sneller moeten worden verwijderd om het aantal ondernemers dat zonder fiscale stimulans zou hebben geïnvesteerd te beperken.

Emissiearme vloeren in melkveestallen zijn geschrapt omdat ze te weinig uitstootreductie opleveren in vergelijking met traditionele roostervloeren. Belastingvoordelen blijven echter beschikbaar voor emissiearme stalsystemen in de varkens- en pluimveehouderij. Nieuwe toevoegingen aan de lijst omvatten mechanische bestrijdingsapparatuur voor plagen in land- en tuinbouwgewassen, en apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens het uitrijden van mest.

Een nieuw tapsysteem voor water en frisdranken, bedoeld om het gebruik van wegwerpverpakkingen zoals flessen en pakken te verminderen, is ook toegevoegd aan de lijst, aldus het FD.

Bron: FD